cueFlash

Glossary of Yildirimalp's Practical Course - Ders 3

Start Studying! Add Cards ↓

haftanın günleri
days of the week
pazartesi
monday
salı
tuesday
çarşamba
wednesday
perşembe
thusday
cuma
friday
cumartesi
saturday
pazar
sunday
bügün ne?
what day is today?
bügün pazar
today is sunday
aylar
months
ocak
january
şubat
february
mart
march
nisan
april
mayıs
may
haziran
june
temmuz
july
ağustos
august
eylül
september
ekim
october
kasım
november
aralık
december
ilkbahar
spring
yaz
summer
sonbahar
fall
kış
wınter
hangi aydayız?
which month are we in?
Ocak ayındayız
we are in january
bugün ayın kaçı?
bugün ayın yirmi dördüç
what is the date today?
it is the 24th of january

Add Cards

You must Login or Register to add cards