cueFlash

Glossary of Turkish Conjugations of Verb Gitmek- To Go

Start Studying! Add Cards ↓

ben gidiyorum
I am going
gitmek
to go
gittim
I went
gitmişim
It is said that I went
giderim
I go
gideceğim
I will go
gitsem
if I go
gideyim
let me go
gitmeliyim
I must go
(sen) git!
Go!
(sen) gitsene
(siz) gitsenize
Why don't you go?
gidebildim
I was able to go
gidebilirim
I can go
gidebileceğim
I will be able to go
gidebilsem
If I can go
gitmemek
to not go
gitmedim
I didn't go
I haven't gone
(I don't go)
gitmemişim
It's said that I didn't go
gitmem
I don't go
gitmiyorum
I am not going
gitmeyeceğim
I won't go
gitmesem
If I don't go
gitmeyeyim
Don't let me go
gitmemeliyim
I mustn't go
(sen) gitme!
don't go
gidiyorsun
you are going
gittin
you went
gitmişsin
It's said that you went
gidersin
you go
gideceksin
you will go
gitsen
if you go
gitmelisin
you must go
gitmektesin
you are (in the act of) going
gidiyormuşsun
It is said that I am going
gidiyorsan
If you are going
gitmiş
who went; who has gone
gidecek
who will go
gitme
(the) going
giderek
by going; when going
gidip
go and
gidince
when he/she/it has gone
gitmeden
before/without going
gittikçe
the more he/she/it goes/went
gitmektense
instead of/rather than going
gitmeksizin
without going

Add Cards

You must Login or Register to add cards