cueFlash

Glossary of Teach yourself Turkish - unit 2

Start Studying! Add Cards ↓

official (n.)
memur
very
çok
nationality
milliyet
your nationality
milliyetiniz
your passport
pasaportunuz
name
ad
welcome
hoş geldiniz
glad to be here
hoş bulduk
I, you, he/she/it, we, you, they
ben, sen, o, biz, siz, onlar
to be (endings)
-im, -sin, , iz, siniz, (ler)
-ım, -sın, , ız, sınız, (lar)
-um, -sun, , uz, sunuz, (lar)
-üm, -sün, , üz, sünüz, (ler)
questions with "to be"
miyim, misin, , miyiz, misiniz, .
mıyım, mısın, , mıyız, mısınız, .
muyum, musun, , muyuz, musunuz, .
müyüm, müsün, , müyüz, müsünüz, .
hundred
yüz
thousand
bin
twenty
yirmi
thirty
otuz
forty
kırk
fifty
elli
sixty
altmış
seventy
yetmiş
eighty
seksen
ninety
doksan
half
yarım
one and a half
bir buçuk
this
bu
that
şu; o
who?
kim?
what?
ne?
where?
nerede?
when?
ne zaman?
how?
nasıl?
how many?
kaç tane?
how much?
ne kadar?
Your jacket is black.
Ceketiniz siyah.
What is your name?
Adınız ne?
Your milk is cold.
Sütünüz soğuk.
My jacket is nice.
Ceketim güzel.
My name is Ali.
Adım Ali.
This is my passport.
Bu pasaportum.
My hairdresser is good.
Kuaförüm iyi.
my Turkish (language)
Türkçem
your bank
bankanız
The pen is green.
Kalem yeşil.
There is a pen.
Kalem var.
The table is big.
Masa büyük.
This is a pen.
Bu bir kalem.
Is your hair long?
Saçlarınız uzun mu?
Who is your spouse?
Eşiniz kim?
How is your hotel?
Oteliniz nasıl?
How many people are you (in your group)?
Kaç kişisiniz?
We are four (there are four people in our group).
Dört kişiyiz.
My hair is short.
Saçlarım kısa.
It is nice but expensive.
Güzel ama pahalı.
closed
kapalı
open
açık
bad
fena
cheap
ucuz
wine
şarap
hair
saç
home
ev
car
araba
little
az
work
interesting
ilginç
boring
sıkıcı
boss; conductor (orchestra)
şef
male; gentleman
bay
female; lady
bayan
surname
soyad
birth
doğum
date
tarih
job; profession
meslek
arrival
geliş
departure
gidiş
Is there an empty table (place)?
Boş yer var mı?
Thank you.
Sağ olun; teşekkür ederim.
chicken
piliç; tavuk
the same
aynı
two items
iki tane

Add Cards

You must Login or Register to add cards