cueFlash

Glossary of Problem words from Chapters 1-2 2

Start Studying! Add Cards ↓

WHO
KTO
WHAT
CO
WHERE
GDZIE
WHEN
KIEDY
HOW MANY
ILE
WHICH
który/która/które
Is it that?
Czy
what like?
jaki/jaka/jakie
Whose?
czyj/czyja/czyje
Why
dlaczego (VERY soft d)
What is the word for: cafe
kawarnia - kawarnie
intelligent
inteligentny/inteligentna/inteligentne
well-known
znany/znana/znane
museum
muzeum - muzea
apartment
mieszkania - mieszkanie
hat
kapelusza - kapelusze
key
klucz - klucze
"of course/certainly"
oczywiście
opposite
naprzeciwko
"around the corner"
za rogiem
to the left side
po lewej stronie
to the right side
po prawej stronie
main station
dworzec główny
seat
miejsce - miejsca
open
otwarty
plate
talerz - talerze
pot
garnek - garneki
glass
szklanka - szklanki
spoon
łyzka - łyzki
knife
nóz - nózy

Add Cards

You must Login or Register to add cards