cueFlash

Glossary of Problem Words from Chapter3

Start Studying! Add Cards ↓

bell
dzwon
sound
dźwięk
broken
łamać
ugly
brzydki/brzydka/brzydkie
until
dopóki
yesterday
wczoraj
among
wśród
9
dziesięć
10
dziewięć
fifty
pięćdziesiąt
month
miesiąc
television
telewizję
to read (conjugate)
czytać
to wait (conjugate)
czekać
to live, reside (conjugate)
miezkać
to rest (conjugate)
odpoczywać
to visit
odwiedzać
to watch, look at
ogądać
to remember
pamiętać
to swim
pływać

Add Cards

You must Login or Register to add cards