cueFlash

Glossary of NK8 Makahiki 01, Mokuna 01, Nā ʻŌlelo Pōkole

Start Studying! Add Cards ↓

ʻO wai kou inoa?
What is your name?
ʻO Kaleo Makahinu koʻu inoa.
My name is Kaleo Makahinu.
Aloha e Kaleo!
Hello Kaleo!
Pehea ʻoe?
How are you?
Maikaʻi nō.
Fine.
Aia i hea ʻo Kaipo?
Where is Kaipo?
Aia ʻo Kaipo ma ka hale.
Kaipo's at home.
Aia au ma ke kula.
I'm at school.
Aia ʻo Kaipo me wai?
Kaipo is with whom?
Aia ʻo ia me aʻu.
He's with me.
KE AO
THE CLOUD (Mnemonic for Ka and ke)
ʻO ia mau nō.
Same as usual.
ʻŌ!
Oh!
A hui hou.
See you later.
Mahalo!
Thank you!
ʻAe.
Yes.
ʻAʻole.
No.
ka mokuna ʻekahi
the first chapter (the chapter number one)
hoʻokahi mokuna
one chapter
Pehea?
How?
ʻO Mrs. Okamura ka inoa o koʻu makuahine.
My nother's name is Mrs. Okamura.

Add Cards

You must Login or Register to add cards