cueFlash

Glossary of Czech Verbs of Motion

Start Studying! Add Cards ↓

We're going around Prague.
Chodíme po Praze.
Do you like to go to concerts?
Chodíš rád na koncerty?
Everyday I go to work.
Každý den chodím do práce.
We were going to the theater when we met him.
Šli jsme do divadla, když jsme ho potkali.
I get up at 7.
Vstávám v sedm
I go to sleep at 11.
Chodím spát v jedenáct.
Courtney runs every day.
Courtney běhá každý den.
to come (by foot, one time, a certain time)
přijít
přijdu
přijdeš
přijde
přijdeme
přijdete
přijdou
I will arrive on Saturday.
Přijedu v sobotu.
I will come here every Saturday.
Budu sem chodit / jezdit každou sobotu.
to leave (by foot) regularly
odcházet
to leave (by foot) once, left
odejít

Add Cards

You must Login or Register to add cards