cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 40

Start Studying! Add Cards ↓

留学
liu4xue4
feng1
亲爱
qin1'ai4
时差
shi2cha1
离开
li2kai1
gao1
对于
dui4yu2
兴趣
xing4qu0
xing3
xia4
将来
jiang1lai2
印象
yin4xiang4
shen1
青年
qing1nian2
自由
zi2you4
活泼
huo2po0
友谊
you3yi1
不断的
bu4duan4de0
增长
zeng1zhang3
交流
jiao1liu4
起。。。作用
qi3...zuo4yong0
单元
dan1yuan2
厨房
chu2fang2
卫生间
wei4sheng1jian1
热烈
re4lie4
快乐
kuai4le4
女儿
nü3'er0

Add Cards

You must Login or Register to add cards