cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 29

Start Studying! Add Cards ↓

表演
biao3yan3
春假
chun1jia4
计划
ji4hua4
cha2
论文
lun4wen2
提前
ti2qian2
完成
wan2cheng2
可惜
ke3xi1
不然
bu4ran2
纽约
Niu3yue1
音乐
yin1yue4
什么的
shen2me0de0
旅行
lü3xing2
批评
pi1ping0
一天到晚
yi1tian1dao4wan3
睡觉
shui4jiao4
不但。。。而且
bu4dan4...er3qie3
lao3
一边(儿)。。。一边(儿)
yi1bian1(r)...yi1bian1(r)
大声(儿)
da4sheng1(r)
gan4

Add Cards

You must Login or Register to add cards