cueFlash

Glossary of Chinese Peking U. Level 1 Book

Start Studying! Add Cards ↓

you
ni3
good
hao3
body
shen1ti3
interrogative article
ma
very
hen3
thank you
xie4xie
for a long time
hao3jiu3
not
bu4
see
jian4
also, too
ye3
good-bye
zai4jian4
you (formal)
nin2
student
xue2sheng
I, me
wo3
to be
shi4
teacher
lao3shi1
sorry
dui4buqi3

Add Cards

You must Login or Register to add cards