cueFlash

Glossary of China Institute 18 May 2006 COMPLETE

Start Studying! Add Cards ↓

行李
xing2li
物品
wu4pin3
随身
sui2shen1
甜点
tian2dian3
点心
dian3xin1
未婚
wei4hun1
未婚夫, 未婚妻
wei4hun1(fu1/qi1)
媳妇
xi2fu4
婆婆
po2po2
婆媳关系
po2xi2 guan1xi4
相处
xiang1chu3
沉重
chen2zhong4
负担
fu4dan1
登记
deng1ji4
女方,南方
nu3fang2, nan2fang2
仇人
chou2ren2
敌人
di2ren2
致癌的
zhi4ai2de
暂时的
zan4shi2de
永久的
yong3jiu3de
寻人
xun2ren2
启事
qi3shi4
让步
rang4bu4

Add Cards

You must Login or Register to add cards