cueFlash

Glossary of Chapter Three Polish Verbs

Start Studying! Add Cards ↓

to write
czytać
to wait
czekać
to love
kochać
to live
mieszkać
to rest
odpoczywać
to watch
oglądać
to remember
pamiętać
to swim
pływać
to apologize
przepraszać
to talk
rozmawiać
to meet (someone)
spotykać
to ask (something)
pytać się
to know (someone)
znać się
to sunbathe
opalać się
men and women mixed (casual and formal)
oni/państwo
women and things (casual)
one
at the moment
obecnie
often
często
fascinating
fascynujący
fresh
świeże
entertaining
zabawny
eagerly
niecierpliwie
close friend
przyjaciela

Add Cards

You must Login or Register to add cards