cueFlash

Glossary of Cases and Prepositions

Start Studying! Add Cards ↓

1. Pád
Kdo, co
2. Pád
Koho, čeho
3. Pád
Komu, čemu
4. Pád
Koho, co
5. Pád
oslovení
6. Pád
O kom, o čem
7. Pád
Kým, čím
genitiv preps .2
během, blízko, do, od(e), od, od-do, z(e), uprostřed, doprostřed, podle, u, vedle
dativ preps .3
k, ke, ku, naproti, proti
akuzativ preps .4
na, pro, v(e), o, za, před(e), pod(e), nad(e), mezi, přes, mimo
lokál preps .6
na, o, po, v(e)
instrumental preps .7
s(e), nad(e), pod(e), před(e), za, mezi

Add Cards

You must Login or Register to add cards