cueFlash

Glossary of Business Chinese Chapter 11 ALL

Start Studying! Add Cards ↓

供应商
gong1ying4shang1
zhan4
陷入
xian4ru4
僵局
jiang1ju2
分歧
fen1qi2
勒紧
lei1jin3
限产
xian4chan3
屈从
qu1cong2
斡旋
wo4xuan2

经过他的斡旋,两国签署了停战协议。
Following his mediation, the two countries signed an armistice
施加
shi1jia1
回合
hui2he2
妥协
tuo3xie2
放弃
fang4qi4
加价
jia1jia4
skip
审核
shen3he2
规范
gui1fan4
投机
tou2ji1
审问
shen3wen4
审判
shen3pan4
腰带
yao1dai4
宏观
hong2guan1
抑制
yi4zhi4

政府有效地抑制了通货膨胀。
The government controlled inflation effectively.
使得
shi3de5
在于
zai4 yu2
要么。。。,要么
yao4me5 . . . , yao4me5
坚守
jian1shou3

坚守岗位
stand fast at one's post; stick to one's guns
迫使
po4shi3
开支
kai1zhi1
吸铁石
xi1 tie3shi2
令人不解
ling4ren2 bu4jie3
大宗
da4zong1
利益
li4yi4
击退
ji1tui4
角色
jue2se4
谋求
mou2qiu2
一番
yi1fan1
底线
di4xian4
讨价还价
tao3jia4huan2jia4
额外
e4wai4
赢得
ying2de2
名副其实
ming2fu4qi2shi2
当之无愧
dang1zhi1wu2kui4
炒家
chao3 jia1
尴尬
gan1ga4
构建
gou1jian4
联合体
lian2he2ti3
瞬息万变
shun4xi1wan4bian4
摆脱
bai3tuo1
174
174
熟练
shu2lian4
运用
yun4yong4
投石问路
tou2shi2wen4lu4
试探
shi4tan4
回旋
hui2xuan2
余地
yu2di4
购货量
gou4huo4 liang4
优惠
you1hui4
拒绝
ju4jue2
关键
guan1jian4
破解
po4jie3
预期
yu4qi1
留有
liu2you3
揭穿
jie1chuan1
水分
shui3fen4
预算
yu4suan4
迁就
qian1jiu4
遏止
e4zhi3
诚意
cheng2yi4
保全
bao3quan2
竭尽全力
jie2jin4quan2li4
警告
jing3gao4
极限
ji2xian4
波动
bo1dong4
对峙
dui4zhi4
通牒
tong1die2
倾向
qing1xiang4
开价
kai1jia4
抬价
tai2jia4
压价
ya1jia4
熟悉
shu2xi1
学会
xue2hui4
建立在。。。。基础上
jian4li4 zai4 . . . . ji1chu3shang4
实质
shi2zhi4
制定
zhi4ding4
金额
jin1e2
回击
hui2ji1
补偿
bu3chang2
幅度
fu2du4
时机
shi2ji1
最后通牒
zui4hou4tong1die2
达成协议
da2cheng2xie2yi4
181
181
围魏救赵
wei2wei4jiu4zhao4
质优价廉
zhi4you1 jia4lian2
延期交货
yan2qi2 jiao1huo4
制裁
zhi4cai2
就范
jiu4fan4
索赔
suo3pei2
诚惶诚恐
cheng2huang2cheng2kong3
趁机
chen4ji1
削价
xue1jia4
强攻
qiang2gong1
指左趋右
zhi3 zuo3qu1you4
迂回
yu1hui2
顾此失彼
gu4ci3shi1bi3
避实击虚
bi4shi2ji1xu1

Add Cards

You must Login or Register to add cards