cueFlash

Glossary of Blomkvist, kap 02, glosor

Start Studying! Add Cards ↓

‘ο διάβολος
djävul, förtalare
‘ο θάνατος
död
’επιτάσσω
befalla
διαλογισμός
beräkning
’ακάθαρτος
oren
’ασκός
lädersäck (it. ote)
’αναβαίνω
gå upp
’αλλα
utan, men
’αγαθός
god
α’ίρω
lyfta upp, bortföra
’άγγελος
budbärare, ängel
‘ο θησαυρός
skattkammare
ο’υδείς
ingen
νέος
ny
τό θυσιαστήριον
altare
‘Ιεροσόλυμα
Jerusalem
καθεύδω
sova
‘ο καιρός
tidpunkt, avgörande ögonblick
πειρασμός
prövning, frestelse
‘ο χόρτος
gräs
‘υπακούω
lyda
σώζω
rädda, frälsa
‘ο στέφανος
krans
πόσος
hur stor, hur många
πρόσωπον
ansikte, person
προφέρω
bära fram

Add Cards

You must Login or Register to add cards