cueFlash

Glossary of Biblical Greek Vocab: Voelz, Ch 14

Start Studying! Add Cards ↓

αἰτέω
(R) I request
γῆ, γῆς
(f) earth; land
ζητέω
(R) I seek
κληρονομέω
(R) I inherit
λαλέω
(R) I speak (openly)
μετα-νοέω
(R) I repent
οἰκοδομέω
(R) I build
ποιέω
(R) I make; do
στέφανος -ου
(m) crown
τηρέω
(R) I keep, observe (laws)
φιλέω
(R) I love
φωνέω
(R) I call [with animals: "I make a sound"]
φωνή -ῆς
(f) voice; call

Add Cards

You must Login or Register to add cards