cueFlash

Glossary of Angielski - przedrostki

Start Studying! Add Cards ↓

inflexible
sztywny
inconsiderate
nie liczący się z innymi
inefficient
nieudolny / niewydolny
informal
potoczny / bezpośredni
inaccessible
niedostępny
indecisive
niezdcydowany
irrational
irracjonalny
irresponsible
nieodpowiedzialny
illogical
nielogiczny / niedorzeczny
disinteresten / uninterested
bezinteresowny / niezainteresowany
disorganized / unorganized
źle zorganizowany / niezorganizowany
dismotivating / unmotivating
demotywujący
unfair
niesprawiedliwy
unsupportive
nie pomocny
uncaring
obojętny / nieczuły / beztroski
uninspiring
bez polotu / nudny / nieciekawy
undiplomatic
niedyplomatyczny
uncharismatic
??
unenergetic
??
uncreative
nie kreatywny
unsociable
nietowarzyski

Add Cards

You must Login or Register to add cards