cueFlash

Glossary of Advanced Verbs

Start Studying! Add Cards ↓

approach
chikazuku
advise
chukoku suru
copy
copii suru
hug
dakishimeru
bark
hoeru
praise
homeru
appreciate, value
hyooka suru
pray
inoru
hurt
itamu
agree
itchi suru
bite
kamu
kiss
kisu
hurt, injure
kizutsukeru
confess
kokuhaku suru
refuse
kotowaru
invite
maneku
approve
sansei suru
instruct
shikomu
inform
shiraseru
rescue
suku'u
enjoy
tanoshimu
accomplish
yaritogeru
allow, permit
yurusu

Add Cards

You must Login or Register to add cards