cueFlash

Glossary of Adjectives English - Turkish

Start Studying! Add Cards ↓

abrupt
birdenbire olan
accessible
ulaşılabilir (yanına gelinebilir)
ardent
gayretli (istekli, hevesli)
attractive
çekici (cazibeli, alımlı)
audacious
cesaretli (cürretli, cesur, küstah)
available
mevcut (müsait, elde edilebilir)
bad
kötü (hatalı, zararlı, ahlaksız)
best
en iyi (en çok sevilen)
better
daha iyi (daha üstün, daha yararlı)
clear
şeffaf (duru, açık, belirgin)
comfortable
rahat (konforlu, huzur verici)
compulsory
zorunlu (mecburi)
considerable
önemli (hatırı sayılır, büyük)

Add Cards

You must Login or Register to add cards