cueFlash

Glossary of Accented spanish words

Start Studying! Add Cards ↓

si
jos
kyllä
el
määräinen artikkeli
el coche
él
hän
tu
sinun
sinä
solo
yksin
sólo
vain, ainoastaan
de
prepositio
dar subjunktiivin yksikön 1. ja 3. persoona
se
refleksiivipronomini
saber, yo sé 'tiedän'
ser, sé 'ole'

Add Cards

You must Login or Register to add cards