cueFlash

Glossary of 6.3 Travelling abroad

Start Studying! Add Cards ↓

przekraczać granicę
cross the border
cło
customs
celnik
customs officer
strefa wolnocłowa
duty-free zone
kantor wymiany walut
exchange office
obca waluta
foregin currency
jechać / podróżować za granicę
go / travel abroad
zielona karta, zezwolenie na pobyt stały (USA)
green card
urzędnik imigracyjny
immigration officer
kontrola paszportowa
passport control
zezwolenie na pobyt
permission to stay
wiza turystyczna / stałego pobytu
tourist / permanent visa
ważny / niważny paszport
vaild / invaild passport

Add Cards

You must Login or Register to add cards