cueFlash

Glossary of 5.4 Looking for a job

Start Studying! Add Cards ↓

osoba starająca się o pracę
applicant
formularz podania o pracę
application form
starać się o pracę
apply for a job
życiorys
CV
dołączyć życiorys
enclose CV
doświadczenie
experience
wypełniać formularz
fill in a form
rozmowa kwalifikacyjna
interview
ogłoszenie o pracę
job advertisement
biuro pośrednictwa pracy
job centre
podanie o pracę
job application
szukać pracy
look for a job
kwalifikacje
qualifications
zatrudnianie pracowników
recruitment
referencje
references
pensja początkowa
starting salary
wolna posada
vacancy
warunki pracy
working conditions

Add Cards

You must Login or Register to add cards