cueFlash

Glossary of 5.1 Kind of work

Start Studying! Add Cards ↓

kariera, zawód
career
obowiązek
duty
zatrudnić kogoś
employ sb
pracownik
employee
pracodawca
employer
zatrudnienie
employment
ciężka praca
hard work
praca, za którą otrzymuje się wynagrodzenie
job
zawód, zajęcie
occupation
drobne prace
odd jobs
praca w pełnym / niepełnym wymiarze godzin
part-time job / full-time job
stała / tymczasowa praca
permanent / temporary job
praca ficzyna
physical work / manual work
zawód wymagający wysokich kwalifikacji
profession
profesionalista
(a) professional
(pracować) na własny rachunek
self-employed, be self-employed
praca wymagająca / niewymagająca kwalifikacji
skilled work / unskilled work
pracownik umysłowy / fizyczny
white collar worker / blue collar worker
praca fizyczna lub umysłowa
work
pracować dla kogoś
work for sb
pracować na zlecenie / pracownik wykonujący prace na zlecenie
work freelance / freelance
pracować w domu
work from home

Add Cards

You must Login or Register to add cards