cueFlash

Glossary of 3.3 Location

Start Studying! Add Cards ↓

stolica
capital city
okolica wiejska
countryside
wieś, prowincja
the country
hrabstwo
county
okręg, dzielnica
district
miasto rodzinne
home town
strefa przemysłowa
industrial zone
mieszkaniec
inhabitant
sąsiad mieszkający obok
next-door neighbour
Stare Miasto
old town
odludzie w Australii
outback
peryferie (miasta)
outskirts
daleki
remote
wiejski
rural
slumsy
slums
przedmieścia
suburbs
suburbia
miasto turystyczne
tourist town
kurort
resort
miasto
town
city
miejski
urban
wieś
village

Add Cards

You must Login or Register to add cards