cueFlash

Glossary of 1.8 School subjects

Start Studying! Add Cards ↓

plastyka
Art
przedsiębiorczość
Business Studies
informatyka
Computers Studies / IT (Information Technology)
obowiązkowy
compulsory
program nauczania
curriculum
zajęcia pozalekcyjne
extra-curricular activities
języki obce
foregin languages
geografia
Geography
historia
History
przedmioty humanistyczne
Humanities
matematyka
Mathematics / Maths
muzyka
Music
do wyboru
optional
wychowanie fizyczne
Physical Education / PE
religia
Religious Education
przedmioty przyrodnicze
Sciences
biologia
Biology
chemia
Chemistry
fizyka
Physics

Add Cards

You must Login or Register to add cards