cueFlash

Glossary of 1.3 The school building

Start Studying! Add Cards ↓

tablica
blackboard / whiteboard
mazak do tablicy
board pen
gąbka do tablicy
board rubber
bufet / stołówka
canteen
kreda
chalk
klasa
classroom
sala komputerowa
computer lab / IT suite / ICT unit
ławka
desk
sala gimnastyczna
gym (gymnasium)
korytarz, hol
hall
gabiten dyrektora
headmaster's office
gabinet, laboratorium
laboratory / lab
laboratorium jezykowe
lanuage lab
biblioteka
library
szafka
locker
sekretariat
office
boisko do zabawy
playground
gabinet / sala (fiz., biol. lub chem.)
science lab
boisko sportowe
sports field
pokój nauczycielski
staff room

Add Cards

You must Login or Register to add cards