cueFlash

Glossary of 1.1 Types of schools

Start Studying! Add Cards ↓

z internatem
boarding
koedukacyjna
co-educational / mixed
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
college
ogólnokształcąca (tradycyjna, z egzaminami wstępnymi)
grammar
podstawowa
primary / elementary
prywatna
private / independent
średnia
high / secondary
tylko dla chłopców / dziewcząt
single-sex
państwowa
state / public
uniwersytet / szkoła wyższa
university
zawodowa
vocational / technical
ogólnokształcąca (współczesna)
comprehensive

Add Cards

You must Login or Register to add cards