cueFlash

Glossary of sent.

Start Studying! Add Cards ↓

Created by acmalibu

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

do akt
ad acta
i tak dalej
et cetera
w nadziei
in spe
zapamiętaj!
memoria tene!
zwróć uwagę
Nota bene
Chodź ze mną
Vade mecum
Quo vadis
Dokąd idziesz
niech żyje
vivat
chcąc, nie chcąc
volens nolens
jest wolny
vacat
przed narodzeniem Chrystusa
ante Christum natum
po urodzeniu Chrystusa
post Christum natum
przed południem
ante meridiem
po południu
post meridiem
na przykład
exempli gratia
spiesz się powoli
festina lente
kocham cię, kochaj mnie
amo te, ama me
milczenie jest wymowniejsze od mowy
cum tacent, clamant
póki oddycham, mam nadzieję
dum spiro, spero
oddaj coś winien
redde quod debes
witaj i żegnaj
ave atque vale
nauczać, wzruszać, bawić
docere, movere, delectare
mamy papieża
habemus papam
początek drogi jest trudny
ardua prima via est
nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy
non scholae, sed vitae discimus
gdzie zgoda tam zwycięstwo
ubi concordia, ibi victoria
orzeł nie chwyta much
aquila non captat muscas
piszesz na wodzie
in aqua scribis
historia jest życiem pamięci i nauczycielką życia
Historia est vita memoriae et magistra vitae.
zazdrość jest cieniem sławy
invidia gloriae umbra est.
lekarz uleczy, natura uzdrowi
medicus curat, natura sanat
przyjaciel lekarstwem na życie
amicus vitae medicamentum
dla leniwych zawsze ferie
ignavis semper feriae
wiedza jest skarbem
litterae sunt divitiae
i broń i słowa ranią
et arma et verba vulnerant
przez trudy do gwiazd
per aspera ad astra
nic nowego
nihil novi
po fakcie
post factum
po napisanym
post scriptum
słowa uczą, przykłady pociągają
verba docent, exempla trahunt
wiem, że nic nie wiem
scio me nihil scire
życie jest służbą
Vivere est militare
dbałość prowadzi do bogactwa
diligentia comparat divitias
chwała bogactw i urody jest ulotna
gloria divitiarum et formae fluxa est
los a nie mądrość kieruje życiem
vitam regit fortuna, non sapientia
książki przyjaciółmi i nauczycielami
libri amici, libri magistri
co nie jest dzisiaj będzie jutro
quod hodie non est, cras erit
trzy osoby tworzą zespół
tres faciunt collegium
przyjaźń jest córką natury
amicitia est filia naturae
bajka uczy
fabula docet
dopóki jesteś szczęśliwy będziesz miał wielu przyjaciół
donec eris felix, multos numerabis amicos
ucz się albo odejdź
disce aut discede

Add Cards

You must Login or Register to add cards