cueFlash

Glossary of nl bijwoorden

Start Studying! Add Cards ↓

aan
op of om je lichaam

het is in werking

aan elkaar vast

om aan te geven wie iets krijgt
aandachtig
als je goed oplet
aandoenlijk
waardoor tedere gevoelens opkomen
aaneen
niet gescheiden, niet los
aanstonds
over een poosje
aanvankelijk
in het begin
aanzienlijk
behoorlijk groot of veel
absoluut
zonder beperkingen, helemaal
achteraan
op de laatste plaats, bij de laatsten
achteraf
na enige tijd

niet tussen de andere mensen
achtereenvolgens
wat na elkaar komt, in volgorde
achterin
in het achterste gedeelte
achterna
achter iets of iemand aan
achterom
naar of langs de achterkant
achterop
op de achterkant, op het achterste deel
achterover
naar achteren
achteruit
naar achteren
achterwaarts
naar achteren
achterwege
het niet meer doen
af
ergens vandaan

er hoeft niets meer aan gedaan te worden
afgezien
zonder te letten op ...., zonder mee te tellen
afschuwelijk
heel erg

heel erg akelig, vies of lelijk
akelig
met akelig gevoel in je buik, alsof je moet overgeven

waar je liever niet mee te maken hebt
al
zelfs als

eerder dan je gedacht had

alles, zonder uitzondering
aldoor
de hele tijd
aldus
op deze manier
alleen
zonder anderen, in je eentje

slechts, enkel

maar, echter
allengs
wat langzaam maar zeker gebeurt
allereerst
vóór alle anderen
allerminst
helemaal niet
allesbehalve
helemaal niet
alleszins
zonder dat er iets ontbreekt
allicht
wat iedereen zo begrijpt
alom
op alle plaatsen
alsmede
net als iemand of iets anders
alsnog
nog steeds, ook nu nog, toch nog
althans
in elk geval
altijd
de hele tijd

elke keer weer

in elk geval
alvast
zonder te wachten
alweer
nog een keer
ambtshalve
vanwege het werk, officieel
amper
met moeite, bijna niet
anders
niet hetzelfde

op andere tijden

als het niet zo is

eigenlijk
andersom
in tegengestelde stand of volgorde
anderszins
op een andere manier
anderzijds
aan de andere kant
beetje
een kleine hoeveelheid

niet veel, niet zo erg
belachelijk
heel erg raar
beneden
op een plaats die lager ligt

aan de lage kant
bepaald
het is duidelijk om wie of wat het gaat

waar je niet aan twijfelt
beslist
zonder beperkingen, helemaal

zeker dat het juist is
best
zeer goed

heus wel

eigenlijk wel
betrekkelijk
in vergelijking met iets anders

behoorlijk, maar niet uitzonderlijk
beurtelings
om beurten, na elkaar
bij
in de buurt van

om aan te geven dat je er was

om aan te geven dat je iets toevoegt
bijeen
bij of met elkaar
bijna
nog net niet helemaal
bijvoorbeeld
er één noemen
bijzonder
niet algemeen of openbaar

meer dan gewoon, boven het gemiddelde

nergens anders mee te vergelijken

heel erg

niet gewoon
binnen
in een ruimte
binnenkort
binnen korte tijd
blijkbaar
je kunt merken dat het echt zo is
boven
op een hogere plaats
bovenaan
op de bovenste plaats
bovendien
wat erbij komt
buiten
wat niet wordt meegerekend

niet in iets

het niet kunnen missen
circa
naar schatting, niet precies
daar
het woord noemt een reden

op die plaats
daaraan
aan wat er genoemd of bedoeld is
daarbij
bij die zaak, bij dat wat genoemd is

wat erbij komt
daardoor
door die zaak, door die oorzaak
daarentegen
geeft een tegenstelling aan
daarin
in dat wat genoemd is
daarmee
met dat wat genoemd is
daarna
na dat andere
daarnaast
naast dat wat genoemd is
daarom
om die reden, vanwege die oorzaak
daarop
op dat wat genoemd is
daarover
over dat wat genoemd is
daartoe
voor dit of dat
daaruit
uit dat wat genoemd is
daarvan
van dat wat genoemd is
daarvoor
om die reden, vanwege die oorzaak

voor dat wat genoemd is
dadelijk
zonder te wachten

over een poosje
dagelijks
elke dag

gewoon, niet bijzonder
dan
na dat andere

op die tijd

in een vergelijking
danig
erg, zeer
deels
voor een deel
degelijk
wat stevig of goed in elkaar zit

wat zeker is
derhalve
om die reden, vanwege die oorzaak
desalniettemin
ondanks dat
desondanks
ondanks dat
destijds
tijdstip in het verleden
dichterbij
wat op kleinere afstand is
dikwijls
op veel momenten, veel keren
direct
zonder te wachten

zonder omweg

waar niets tussen zit
ditmaal
(voor) deze keer
doodstil
heel erg stil
doorgaans
de meeste keren
echter
geeft een tegenstelling aan
eenmaal
één keer

op een bepaald moment

voorgoed
eens
op een keer

nog één keer

dezelfde mening hebben

het goed vinden, ermee akkoord gaan
eensklaps
snel, terwijl het niet verwacht werd
eerdaags
binnen korte tijd
eerder
voor de tijd van nu

wat dichter bij de waarheid is
eergisteren
de dag vóór gisteren
eerst
in het begin

vóór alle anderen
eigenlijk
wat echt zo is

in de grond van de zaak, in werkelijkheid
eindelijk
na lang wachten, op het laatst
elders
ergens anders, niet hier
enerzijds
aan de ene kant
enig
er is er maar één van

een kleine hoeveelheid, een beetje

heel erg goed of leuk
enigszins
niet veel, niet zo erg
enkel
één stuks, niet samengesteld

niet meer dan dat

klein aantal
enzovoort
als je stopt met opsommen
evenmin
ook niet
eventjes
korte tijd
evenwel
geeft een tegenstelling aan
fijntjes
slim en een beetje spottend
flink
nogal groot

wie zich goed houdt als hij iets vervelends meemaakt

erg, zeer
er
van die dingen of van die mensen

op die plaats

zonder vaste betekenis
eraan
wat vastzit aan wat je noemt of bedoelt
erbij
bij dat wat je noemt of bedoelt
ergens
op een of andere plaats

op een bepaalde manier
erin
in wat je noemt of bedoelt
ermee
met wat je noemt of bedoelt
ernaar
naar wat je noemt of bedoelt
erop
op wat je noemt of bedoelt
erover
over wat je noemt of bedoelt
eruit
uit wat je noemt of bedoelt
ervan
van wat je noemt of bedoelt
ervandoor
niet (meer) aanwezig
ervoor
voor wat je noemt of bedoelt
etcetera
als je stopt met opsommen omdat de rest duidelijk is
even
deelbaar door twee

net zo, in gelijke mate

korte tijd

een klein stukje
gaarne
met plezier
gauw
binnen korte tijd

met grote vaart
gedeeltelijk
voor een deel
gedurende
terwijl het gebeurt
geenszins
helemaal niet
geheel
alle delen bij elkaar

zonder dat er iets ontbreekt
gerust
rustig omdat je niet bang hoeft te zijn

zonder bezwaar
geweldig
heel erg

heel erg goed of leuk
gewoon
wat veel voorkomt of gebruikt wordt

nou eenmaal
gewoonlijk
de meeste keren
gezamenlijk
bij of met elkaar
gisteren
de dag vóór vandaag
graag
met plezier

begerig of gretig
grotendeels
in het bijzonder, in hoofdzaak
haastig
het snel iets willen doen
eveneens
net als iemand of iets anders
evengoed
op dezelfde manier

het maakt niets uit

toch maar mooi
halverwege
op de helft ervan
hard
niet goed in te drukken

krachtig, overduidelijk te horen

streng en zonder medelijden

moeilijk of zwaar

hevig of krachtig

waar bewijzen voor zijn

met veel kalk erin

met grote vaart

heel erg
hardop
zó dat anderen het kunnen horen
hartstikke
heel erg
heden
de tegenwoordige tijd

op deze dag
heel
zonder dat er iets ontbreekt

niet gebroken, gebarsten of gescheurd

erg, zeer

zonder cijfers achter de komma
heen
naar toe

de weg ernaar toe
helaas
jammer genoeg
helemaal
zonder dat er iets ontbreekt

om aan te geven dat het ver weg is
herhaaldelijk
elke keer weer
hier
op deze plaats

naar de spreker toe
hierbij
bij dat wat genoemd is
hierdoor
door deze zaak, door het genoemde
hierover
over dat wat genoemd is
hoe
op welke manier

om te vragen naar aantal of grootte
hoofdzakelijk
in het bijzonder, in hoofdzaak
iets
niet veel, niet zo erg

als je niet weet of wil zeggen waar het precies over gaat
ietwat
niet veel, niet zo erg
ijlings
met grote vaart
immer
elke keer weer
immers
toch zeker

er wordt een reden of argument genoemd
in
niet (als woorddeel, ook im of il)

geeft een richting aan

in de mode

richting van buiten naar binnen

geeft tijdstip of tijdsduur aan

geeft een plaats aan
inclusief
wat erbij hoort
inderdaad
om aan te geven dat het zo is of dat je dat ook vindt
indertijd
in die vroegere tijd
ineens
in één keer

snel, terwijl het niet verwacht werd
inmiddels
in die tijd
intussen
in die tijd

ondanks dat
ja
om aan te geven dat het goed is
juist
zoals het moet

in tegenstelling tot wat je zou denken

waar een goede reden voor is
kennelijk
je kunt merken dat het echt zo is
kort
met een kleine lengte

wat weinig tijd kost
kortom
kort gezegd
laatst
waar niets of niemand meer op volgt

het kortst geleden

nog maar korte tijd (geleden)
lang
met een grote lengte

met een bepaalde lengte

wat een hele tijd duurt

met een bepaalde tijd
langs
evenwijdig aan

voorbij, via

op bezoek
languit
met de hele lengte die iemand heeft
langzamerhand
wat langzaam maar zeker gebeurt
later
na enige tijd

na veel tijd
lekker
wat goed smaakt

prettig en aangenaam

gezond en fit

als je plezier hebt om het verdriet van iemand anders
liever
met meer voorkeur
linksaf
een weg aan de linkerkant ingaan
louter
enkel en alleen
maar
geeft een tegenstelling aan

niet meer dan dat
machtig
heel groot, leuk, fijn, veel

met heel veel invloed

wat je maag snel vult

heel erg
maximaal
de grootste hoeveelheid die toegestaan is
mede
onder andere
mee
met iemand of iets

wat gunstig voor je is
meer
naast dat wat al genoemd is

vaker

nog iets erbij, een grotere hoeveelheid dan gewoonlijk

groot water, dat niet stroomt, omgeven door land
meestal
de meeste keren
met
iets of iemand erbij
meteen
zonder te wachten

op hetzelfde moment
min
dat je het tweede getal af moet trekken van het eerste

weinig betekenend

slecht of gemeen

wat negatief is, minder dan nul

weinig
minder
niet zoals een andere keer

niet zoveel als anders

niet zo vaak als anders
minimaal
de kleinste hoeveelheid die verplicht is
minst
het kleinste aantal
minstens
in elk geval
misschien
wat kan gebeuren
mogelijk
wat kan gebeuren
morgen
tijd vanaf zonsopgang tot de middag

de dag na vandaag
na
later dan

met uitzondering van
naderhand
na enige tijd
nadien
na dat andere
nagenoeg
nog net niet helemaal
namelijk
er wordt een reden of argument genoemd

te weten
natuurlijk
wat iedereen zo begrijpt

alles wat te maken heeft met de natuur

precies als in de werkelijkheid
nauwelijks
met moeite, bijna niet

nog maar korte tijd (geleden)
neer
naar beneden
nergens
op geen enkele plaats

van niets of niemand
net
zonder afwijkingen naar boven of beneden

schoon en verzorgd

nog maar korte tijd (geleden)
niet
geeft ontkenning aan
niets
geen ding

helemaal niet

wat niet bestaat

geen geld
niettemin
ondanks dat
nihil
geen geld
niks
geen ding
nimmer
op geen enkel tijdstip
nochtans
ondanks dat

geeft een tegenstelling aan
nodeloos
zonder dat het nodig is
nog
opnieuw

tot op dit ogenblik

wat over is
nogal
behoorlijk, maar niet uitzonderlijk
nogmaals
nog een keer
noodgedwongen
omdat er geen andere mogelijkheid was
nooit
op geen enkel tijdstip

in geen enkele situatie, in geen geval
normaliter
wat veel voorkomt of gebruikt wordt
nou
op dit moment
nu
de tegenwoordige tijd

op dit moment

in deze tijd
ogenblikkelijk
zonder te wachten
ogenschijnlijk
het lijkt echt, maar dat is niet zo
oké
uitroep waarmee je laat weten dat je akkoord gaat

in orde
om
rond iets

langer dan gebruikelijk of nodig

verstreken, achter de rug

een andere kant op

op het tijdstip van

vanwege

met het doel
omheen
rondom iets
omhoog
naar boven
omlaag
naar beneden
omver
met de onderkant boven
omwille
omdat het nodig of goed is
onder
op een plaats die lager ligt

te midden van

naar beneden

terwijl het gebeurt

aan de lage kant
onderaan
op de onderste plaats
onderdoor
er beneden langs

Add Cards

You must Login or Register to add cards