cueFlash

Glossary of Work voc.3

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Artem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

to paint portrait/a landscape/still life
namalować porteret, krajobraz, martwą nature
to make a sketch
zrobić szkic
to sculpt
rzeźbić
accountant/book-keeper
księgowy
clerk
urzędnik
civil servant
urzednik państwowy
to issue a certificate
wystawić zaświadczenie
to give/to grant sb permission
udzielić komus zezwolenie
to deny/refuse sb permission
odmówić zezwolenia
to make out an invoice
wystawic fakturę
to make sb a loan
udzielić komuś kredytu
to do accounts
prowadzić księgowość
veterinary surgeon/ vet
weterynarz
stonemason
kamieniarz
engineer
inzynier
translator
tłumacz w piśmie
interpreter
tłumacz w mowie
bouncer
bramkarz w klubie
copywriter
pracownik agencji reklamowej
dustman/ garbage collector
śmieciarz
undertaker
przedsiębiorca pogrzebowy
child-minder
niania
scientist
naukowiec (nauki ścisłe)
research worker
badacz, pracownik naukowy
caretaker
woźny, dozorca
customs officer
celnik
lecturer
wykładowca
tour guide
przewodnik wycieczek
assembly line worker
osoba pracująca przy taśmie
PA, personal assistant
asystentka dyrektora
to succed (in doing sth)
osiągnąć sukces
high-powered
odpowiedzialna
decent
przyzwoita, porządna
plum, cushy
ciepła posadka, synekura
challenging
będąca wyzwaniem
rewarding
satysfakcjonująca
varied
urozmaicona
routine
rutynowa
mundane
przyziemna, rutynowa
menial
niewdzięczna
dead-end
bez perspektyw
degrading
poniżająca
blue-collar worker
pracownik fizyczny
white-collar worker
pracownik biurowy
(un)skilled worker
(nie)wykwalifikowany pracownik
full-time job
praca na cłay etat
part-time job
praca na niepełny etat
to work
part time
to work part time
pracować w niepełnym wymiarze
short working week
krótki tydzien pracy
time off
wolny czas

Add Cards

You must Login or Register to add cards