cueFlash

Glossary of Work voc.

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Artem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

physiotherapist
fizykoterapeuta
surgeon
chirurg
pharmacist
aptekarz
optician
optyk
paramedic
sanitariusz
orderly
salowa
to treat
leczyć
to examine
badać
to write (out) a prescription

wypisać receptę
prescribe medicines
przepisać lekarstwa
give an injection
dać zastrzyk
operate one a patient
operować pacjenta
cure sb of sth
wyleczyć kogoś z czegoś
librarian
bibliotekarz
headmaster/headmistress
dyrektor/dyrektorka
psychologist
psycholog
educate
wychowywać
mark tests
poprawiać klasówki
stimulate students
mobilizować studentów
encourage
zachęcać
arouse interest in
rozbudzać zainteresowanie
inspire
inspirować
attorney, barrister, solicitor
adwokat
to detain a criminal
ująć przestępce
to imprison
aresztować uwięzić
to interrogate
przesłuchiwać
to sue sb
wnieść sparawę przeciwko komuś
to charge sb with sth
oskarżyć kogoś o coś
to try sb for sth
sądzic kogoś za coś
journalist
dziennikarz
editor
redaktor
stylist
stylista, fryzjer artystyczny
film set designer
scenograf
radio reporter
dziennikarz radiowy
TV announcer
spiker telewizyjny
correspondent
korespondent, wysłannik telewizyjny
newscaster/newsreader
prezenter wiadomości
weathegirl
pogodynka
game show host
gospodarz teleturnieju
to announce
zapowiadać
to forecast the weather
zapowiadać pogodę
to record
nagrywać
to publish
publikować wydawać
computer scientist
informatyk
software developer
twórca programów komputerowych
computer graphics designer
grafik komputerowy
to write a program/to develop software
pisać program komputerowy
to process data
przetwarzać dane
carpenter
stolarz
glazier
szklarz

Add Cards

You must Login or Register to add cards