cueFlash

Glossary of Vocab 1-18

Start Studying! Add Cards ↓

Why?
Cén fáth? /kʹeːɴ fɑː/
Where?
Cén áit? /kʹeːɴ ɑːtʹ/
I am called Una
Úna atá orm /uːɴə tɑː orəm/
Excuse me
Gabh mo leithscéal /go mə lʹisʹkʹeːʟ/
Alright
Tá go maith /tɑː gə maː/
Please
Más é do thoil é /mɑː sʹeː də hilʹeː/
Thank you
Go raibh maith 'ad /gə rə maː aːd/
You are welcome
Tá fáilte romhat /tɑː fɑːʟʹtʹə ruːt/
How are you?
Cén chaoi a bhfuil tú? /kʹeː xiː wilʹtuː/
Good night
Oíche mhaith /iː waː/
Is that so?
Mar sin é? /mar sʹinʹ eː/
Indeed
Muise /musʹə/
table
bord /baurd, baurdʹ/ pl. boird, m.
coat
cóta /koːtə, koːtiː/ pl. cótaí, m.
cup
cupán /kupɑːɴ, kupɑːnʹ/ pl. cupáin
door
doras /dorəs, dorsʹə/ pl. doirse, m.
person, people
duine /dinʹə, diːnʹə/ pl. daoine, m.
man, husband
fear /fʹæːr, fʹirʹ/ pl. fir, m.
child
gasúr /gaːsuːr, gaːsuːrʹ/ pl. gasúir, m.
lamp
lampa /ʟaːmpə, ʟaːmpiː/ pl. lampaí, m.
teacher
múinteoir /muːɴʹtʹoːrʹ, muːɴʹtʹoːrʹiː/ pl. múinteoirí
thing
rud /rud, rudiː/ pl. rudaí, m.
house
teach /tʹæːx, tʹiː/ pl. tithe, m.
accident
timpiste /tʹiːmʹpʹəsʹtʹə, tʹiːmʹpʹəsʹtʹiː/ pl. timpistí, f.
Bridget
Bríd /bʹrʹiːdʹ/
Kate
Cáit /kɑːtʹ/
Martin
Máirtín /mɑːrʹtʹiːnʹ/
other, another
eile /elʹə/
satisfied, willing, pleased
sásta /sɑːstə/
there (used grammatically to show existence)
ann /ɑːɴ/ eg tá Dia ann
now
anois /əˈnʹisʹ/
here
anseo /əˈnʹsʹo/
there, then
ansin /əˈnʹsʹinʹ/
there (emphasises distance)
ansiúd /əˈnʹsʹuːd/
any…at all, no… at all
ar bith /ə(rʹ) bʹi/ níl leabhar ar bith is more forceful than níl aon leabhar
but, however
ach /aːx/
either
ach a oiread /aːx erʹəd/
and
agus /ogəs, aːgəs, əs/
too, also, indeed
freisin /frosʹənʹ/
(neither)…nor…
ná /ɴɑː/
is
tá /tɑː/
is not
níl /ɴʹiːlʹ/
is?
an bhfuil /ə wilʹ/
isn't? or that…isn't (indirect speech)
nach bhfuil /ɴax wilʹ/
that…is (indirect speech)
go bhfuil /gə wilʹ/
one is, people are
táthar /tɑːr/
one is not, people are not
níltear /ɴʹiːʟʹtʹər/
is one? are people…?
an bhfuiltear /ə wiʟʹtʹər/
isn't one? aren't people…?
nach bhfuiltear /ɴax wiʟʹtʹər/
says
deir /dʹerʹ/
I
mé /mʹeː, mʹisʹə/ mise
you s
tú /tuː, tusə/ tusa
he, it
sé /sʹeː, sʹesʹəɴ/ seisean
she
sí /sʹiː, sʹisʹə/ sise
we
muid /midʹ, midʹə/ muide
you pl.
sibh /sʹibʹ, sʹibʹsʹə/ sibhse
they
siad /sʹiːəd, sʹiːədsəɴ/ siadsan
money, silver
airgead /æːrʹəgʹəd/ pl. airgid
time (pl sometimes)
am /ɑːm, aːməɴiː/ pl. amanna
soul
anam /aːnəm, aːnəmnəxiː/ pl. anamnacha
father
athair /æːrʹ, æːrʹəxiː/ pl. athaireacha
boat
bád /bɑːd, bɑːdʹ/ pl. báid
wall
balla /baːʟə, baːʟiː/ pl. ballaí
road
bóthar /boːr, boːrʹiː/ pl. bóithrí
girl
cailín /kaːlʹiːnʹ, kaːlʹiːnʹiː/ pl. cailíní
farmer
feilméara /fʹelʹəmʹeːrə, fʹelʹəmʹeːriː/ pl. feilméaraí
window
fuinneoig /fiɴʹoːgʹ, fiɴʹoːgiː/ pl. fuinneogaí
field, garden
garraí /gaːriː, gaːrəɴtiː/ pl. garranta
gate
geata /gʹæːtə, gʹæːtiː/ pl. geataí
book
leabhar /ʟʹaur, ʟʹaurə/ pl. leabhartha
son
mac /maːk, mʹikʹ/ pl. mic
map
mapa /maːpə, maːpiː/ pl. mapaí
near relations, inhabitants
muintir /miːɴʹtʹərʹ/
paper, newspaper
páipéar /pɑːpʹeːr, pɑːpʹeːrʹ/ pl. páipéir
picture
peictiúr /pʹekʹtʹuːr, pʹekʹtʹuːrʹ/ pl. peictiúir
room
seomra /sʹuːmrə, sʹuːmriː/ pl. seomraí
bull
tarbh /taːruː, terʹəwʹ/ pl. toirbh
uncle
uncail /uːŋkəlʹ, uːŋkəlʹəxiː/ pl. uncaileacha
Barbara
Bairbre /baːrʹəbʹrʹə/
Kerry
Ciarraí /kʹiːəriː/
Dermot
Diarmaid /dʹiːərmədʹ/
Donncha
Donncha /duɴəxə/
Fionnasclainn
Fionnasclainn /fʹiɴəskʟəɴʹ/
Gaoth Saile
Gaoth Sáile /ˌgiː ˈsɑːlʹə/
Glinsce
Glinsce /gʹlʹiːnʹsʹkʹə/
Maire
Máire /mɑːrʹə/
America
Meireacá /mʹerʹəkɑː/
O Bia
Ó Bia /ˌoː ˈbʹiːə/
Paidin
Páidín /pɑːdʹiːnʹ/
Peige
Peige /pʹegʹə/
England
Sasana /saːsəɴə/
Seainin
Seáinín /sʹɑːnʹiːnʹ/
Seamaisin
Séamaisín /sʹeːməsʹiːnʹ/
Tir an Fhia
Tír an Fhia /ˌtʹiːrʹ əˈɴʹiː/
Tomaisin
Tomáisín /tumɑːsʹiːnʹ/
I see
feicim /fʹekʹəmʹ/
where is?
cá bhfuil /kɑːlʹ/
plenty of, enough (before or after noun)
go leor /gə ʟʹoːr/
at all
ar chor ar bith /ə 'xor ə bʹi/
place
áit /ɑːtʹ, ɑːtʹəxiː/ áiteacha
rain
báisteach /bɑːsʹtʹəx/
woman
bean /bʹæːɴ, mrɑː/ pl. mná
talkative person, natterer
cabaire /kaːbərʹə, kaːbərʹiː/ pl. cabairí
auction
candáil /kaːndɑlʹ, kaːndɑləxiː/ pl. candálacha
head, end, roof; one
ceann /kʹɑːɴ, kʹæɴːə/ pl. ceanna; os cionn in some phrases
hen
cearc /kʹæːrk, kʹæːrkə/ pl. cearca
harp
cláirseach /kʟɑːrsʹəx, kʟɑːrsʹəxiː/ pl. cláirseacha
college
coláiste /kuʟɑːsʹtʹə, kuʟɑːsʹtʹiː/ pl. coláistí
Irish person
Éireannach /eːrʹəɴəx, eːrʹəɴiː/ pl. Éireannaí
whistling
feadaíl /fʹæːdiːlʹ/
cold
fuacht /fuːəxt/
Irish language
Gaeilge /geːlʹgʹə/
Irish-speaking area
Gaeltacht /geːʟtəxt, geːʟtəxtiː/ pl. Gaeltachtaí
praise, suggestion
moladh /moʟə, moʟtiː/ pl. moltaí
nation
náisiún /ɴɑːsʹuːɴ, ɴɑːsʹuːnʹ/ pl. náisiúin
pocket
póca /poːkə, poːkiː/ pl. pócaí
pot
pota /potə, potiː/ pl. potaí
priest
sagart /saːgərt, saːgərʹtʹ/ pl. sagairt
story-teller
scéalaí /sʹkʹeːʟiː, sʹkʹeːʟiː/ pl. scéalaithe
knife
scian /sʹkʹiːɴ, sʹkʹæːɴə/ pl. sceana
pocketknife, penknife
scian phóca /sʹkʹiːɴ foːkə/
light n
solas /soʟəs, sailʹsʹə/ pl. soilse
ground, land
talamh /taːʟə, taːʟtiː/ pl. taltaí; also has f gs talún(a)
country, land
tír /tʹiːrʹ, tʹirʹəxiː/ pl. tíreacha
Ireland
Éirinn /eːrʹəɴʹ/ actually ds of Éire, of which gs Eireann
beautiful, lovely
álainn /ɑːʟəɴʹ/ pl. áille
pleasant, delightful
aoibhinn /iːwʹəɴʹ/ pl. aoibhne
small, little
beag /bʹog/ pl. beaga
fine
bréa /bʹrʹɑ:/ pl. breátha
certain(ly), sure(ly)
cinnte /kʹi:ɴʹtʹə/ pl. cinnte
nice
deas /dʹæːs/ pl. deasa
bad, ill
dona /duɴə/ pl. dona
wonderful, extraodinary
iontach /iːɴtəx/ pl. iontacha
lazy
leisciúil /ʟʹesʹkʹuːlʹ/ pl. leisciúla
good
maith /maː/ pl. maithe
big
mór /moːr/ pl. móra
bad, evil
olc /olk/ pl. olca
reasonabl(y), fair(ly)
réasúnta /reːsuːɴtə/ pl. réasúnta
vocative particle
a /ə/
the
an /ə(ɴ)/
on
ar /erʹ/
at any rate, anyway, anyhow
ar aon chaoi /erʹ 'eː xiː/
again
aríst /ə'rʹiːsʹtʹ/
maybe, perhaps
b'fhéidir /bʹeːdʹərʹ/ with go, nach
well (pause-word)
bhoil /welʹ/
porter
pórtar /portər/ pl. pórtair
sand
gaineamh /gaːnʹə/
river
abhainn /auɴʹ, aiwʹɴʹəxiː/ pl. aibhneacha
English language
Béarla /bʹeːrʟə/
food
bia /bʹiːə, bʹiːəɴə/ pl. bianna
year
bliain /bʹlʹiːənʹ, bʹlʹiːəɴtə/ pl. blianta; bliana with numerals
chair
cathaoir /kairʹ, kairʹəxiː/ pl. cathaoireacha
kitchen
cisteanach /kʹisʹtʹəɴəx, kʹisʹtʹəɴəxiː/ pl. cisteanacha (cisteanaí in index)
stone, stoneweight
cloch /kʟox, kʟoxə/ pl. clocha
clock, bell
clog /kʟog, kʟogəɴi:/ pl. cloganna
a few
cupla /kupʟə/ with singular
drink
deoch /dʹox, dʹoxəɴiː/ pl. deochanna
bird
éan /e:ɴ, e:ɴəxi:/ pl. éanacha
fork
farc /faːrk, farkəɴiː/ pl. farcanna
telephone
fón /fo:ɴ, fo:ɴəɴi:/ pl. fónanna
French language
Fraincis /fræːŋʹkʹəsʹ/
glass
gloine /gʟinʹə, gʟiɴʹuxiː/ pl. gloiniúcha
hand, handle
láimh /ʟɑːwʹ, ʟɑːwə (ʟɑːvə)/ pl. lámha; ds láimh in certain phrases
bed
leaba /ʟʹæːbə, ʟʹæːpəxiː/ pl. leapacha
night
oíche /i:, i:ɴtiː/ pl. oícheanta (oícheannta in index must be a mistake)
floor
orlár /aurʟɑːr, aurʟɑːrʹ/ pl. orláir
plate
pláta /pʟɑːtə, pʟɑːtiː/ pl. plátaí
side plate
pláta beag /pʟɑːtə bʹog, pʟɑːtiː bʹogə/ pl. plátaí beaga
dinner plate
pláta mor /pʟɑːtə moːr, pʟɑːtiː moːrə/ pl. plátaí móra
saucer
sásar /sɑːsər, sɑːsərʹ/ pl. sásair
bedroom
seomra codlata /sʹuːmrə koʟətə/ pl. seomraí codlata
spoon
spúnóig /spu:ɴo:gʹ, spu:ɴo:gəɴi: (spu:ɴo:gi:)/ pl. spúnóigeanna (in the index, but spúnóga on p18)
teaspoon
spúnóig bheag /spuːɴo:gʹ wʹog/ pl. spúnóigeanna bheaga?
tablespoon
spúnóig mhór /spuːɴo:gʹ wo:r/ pl. spúnóigeanna mhóra?
stallion
stail /stæːlʹ, staːʟtrəxiː/ pl. staltracha
ceiling
suíleáil /si:lʹɑ:lʹ, si:lʹɑ:ʟəxi:/ pl. suíleálacha
side
taobh /tiːw, tiːwəɴiː/ pl. taobhanna
fire
tine /tʹinʹə, tʹi:ɴʹtʹrʹəxi:/ pl. tintreacha
Lochan Beag
Lochán Beag /ʟoxɑ:ɴ bʹog/ pl. locháin
his
a /ə/
one, only
amháin /ə'wɑːnʹ/
high, tall
ard /ɑːrd/ pl. arda
same
céanna /kʹeːɴə/ pl. céanna
quiet, calm
ciúin /kʹu:nʹ/ pl. ciúine
comfortable
compóirteach /ku:mpo:rtʹəx/
under, about
faoi /fiː/
beside, near
in aice le /əɴ æːkʹə lʹə/ aice, f4, means "proximity"
with the
leis an /lʹesʹə(ɴ)/
of course
ar ndóigh /aːrɴuː/ dóigh, f2, means "hope, expectation, confidence"
all the same, even so, nevertheless
mar sin féin /ma:r sʹinʹ he:nʹ/
it is night-time
tá an oíche ann /tɑ:ɴʹ i: ɑ:ɴ/
shoe
bróig /bro:gʹ, bro:gə/ pl. bróga
bus
bus /bus, busəɴi:/ pl. busanna
counter
cabhantar /kauɴtər, kauɴtərʹ/ pl. cabhantair
car, cart
carr /kɑːr, kaːrəɴi:/ pl. carranna
everything, every sort of
'chuile shórt /xilʹə hoːrt/
every
'chuile /xilʹə/ (=gach uile, every, with lenition)
sort, kind
sórt /soːrt, soːrtəɴi:/ pl. sórtanna
tree
crann /krɑːɴ, kri:ɴʹtʹə/ croinnte
suit of clothes
culaith /koʟə, koʟtəxiː/ cultacha
dad, daddy
deaide /dʹæːdʹə/
cloth, clothes
éadach /eːdəx, eːdiː/ éadaí
jumper, jersey
geansaí /gʹæːnʹsiː, gʹæːnʹsixiː/ geansaíocha
dress
gúna /guːɴə, guːɴiː/ gúnaí
shirt
léine /ʟʹe:nʹə, ʟʹe:ɴʹtʹəxiː/ léinteacha
mam, mummy
maime /maːmʹə/
mother
máthair /mɑːrʹ, marʹəxiː/ máthaireacha
many, much (negative sentence)
mórán /moːrɑːɴ/
many, lots of
neart /ɴʹæːrt/
skirt
sciorta /sʹkʹirtə, sʹkʹirtiː/ sciortaí
week
seachtain /sʹæːxtənʹ, sʹæːxtənʹiː/ seachtainí (FPː pl is seachtaine with numerals)
jacket
seaicéad /sʹæːkʹeːd, sʹæːkʹeːdʹ/ seaicéid
shop
siopa /sʹupə, sʹupiː/ siopaí
street
sráid /srɑːdʹ, srɑːdʹəɴi:/ sráideanna
sock, stocking
stoca /stokə, stokiː/ stocaí
pair of trousers
treabhsar /tʹrʹausər, tʹrʹausərʹ/ treabhsair
Dublin
Baile Átha Cliath /ˌbʹlʹɑː ˈkʹlʹiːə/
like (the)
cosúil (leis an) /kosu:lʹ/ cosúla
expensive, dear
daor /di:r/ daora
cheap
saor /si:r/ saora
sick, sore
tinn /tʹi:ɴʹ/ tinne
at
ag /egʹ/
tomorrow
amáireach /əˈmɑːrʹəx/
last year
anuraidh /əˈɴorə/
ever, never
ariamh /əˈrʹiːəw/
often
go minic /gə mʹinʹikʹ/
yesterday
inné /əˈɴʹe:/
so, like that
mar sin /ma:r sʹinʹ/
indeed! now!
muis(e) /musʹ(ə)/
or
nó /ɴu:/
was, had been
bhí /wʹi:/
neg. and dep. form of was
(ní/an/nach/go) raibh /…ro/
will be, will have been
beidh /bʹei/
will not be
ní bheidh /ɴʹi: wʹei/
dep. form of will be
(an/nach/go) mbeidh /…mʹei/
one was, people were
bhíothadh (bhíothar in Ros Muc) /wʹi:u:/
dep. form of one was
(ní/an/nach/go) rabhadh (rabhthar in Ros Muc) /…rohu:/
one will be, people will be
beifear /bʹeiɑːr/
one will not be
ní bheifear /wʹeiɑːr/
dep. form of one will be
(an/nach/go) mbeifear /…mʹeiɑːr/
weather, time, grammatical tense
aimsir /æːmʹsʹərʹ/
too much, too many
an iomarca /əɴʹ umərkə/ iomarca means "excess"
donkey
asal /aːsəʟ, a:səlʹ/ pl. asail
milk
bainne /baːɴʹe/
cow, beast
beithíoch /bʹeix, bʹei/ pl. beithígh; use bó in singular and beithíoch in pl
cow
bó /boː, baː/ pl. ba; use bó in singular and beithíoch in pl
sheep
caora /kiːrə, kiːrʹə/ pl. caoirigh
horse
capall /kaːpəʟ, ka:pʹlʹə/ pl. caiple
cat
cat /kut, kitʹ/ pl. cait

Add Cards

You must Login or Register to add cards