cueFlash

Glossary of Verbes réguliers

Start Studying! Add Cards ↓

Created by tenisistka99

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

MIESZKAĆ
Habiter
LUBIĆ
AIMER
NIENAWIDZIĆ
DéTESTER
UWIELBIAĆ
ADORER
JEŚĆ
MANGER
ŚPIEWAĆ
CHANTER
ZNAJDOWAĆ
CHERCHER
PRACOWAĆ
TRAVAILLER
SŁUCHAĆ
éCOUTER
OGLĄDAĆ
REGERDER
DAWAĆ
DONNER
MYŚLEĆ
PENSER
PRZYGOTOWYWAĆ
PRéPARER
TAŃCZYĆ
DANSER
MÓWIĆ
PARLER
DYSKUTOWAĆ
DISCOUTER
TELEFONOWAĆ
TéLéPHONER
PALIĆ
FUMER
ZACZYNAĆ
COMMENCER
KOŃCZYĆ
TERMINER
PŁYWAĆ
NAGER
OBSERWOWAĆ
OBSERVER
OPOWIADAĆ
RACONTER
ZOSTAWAĆ
RESTER
POKAZYWAĆ
MONTRER
WSPINAĆ SIĘ, WCHODZIĆ
MONTER
ŚMIAĆ SIĘ
RIRE
ŚLIZGAĆ SIĘ
PATINER
LATAĆ
VOLER
MASZEROWAĆ
MARCHIER
RYSOWAĆ
DESSINER
ZAMYKAĆ
FERMER
ZBIERAĆ
RAMASSER
PŁAKAĆ
PLEURER
LICZYĆ
COMPTER

Add Cards

You must Login or Register to add cards