cueFlash

Glossary of Uzbek 302: Test 2

Start Studying! Add Cards ↓

Created by meyeraly

tengi soat
5-7am
5-11am
ertalabki soat
12-5pm
kunduzgi soat
kechki soat
6-10pm
tungi soat
10pm-5am
jinsiyyajavuz
rape, sexual assault
himoya qilish
defend
zoravonlik
force, violence
haqiqat
fact, truth
hamon
still
azob-uqibat
suffer
hosil
appear
mahsul
product, result
uysiz boshpanasi
homeless shelter
qariyalar uyi
nursing home
oila/uy jinoyati qurbonlar boshpanasi
domestic violence shelter
bir ikki bolmoq
work and gain something
yurakka qil sigmaydi
feeling down, torn apart, etc.
toshingni ter
mind your own business
no mahram
not married to
tan-mahram
dedicating body and soul to someone
sodda
naiive
chigur-chigur qilmoq
birds chirp
garch-gurch
when you are walking in snow
tap-tup
heels (poshna)
gumbur-gumbur
thunder
momaqaldiroq
thunder
poshna
heels
vis vis
bees
arilar
bees
govur-govur
lots of talking
taq-taq etmoq
knocking
vovullamoq
bark
miyoulamoq
meow
milt-milt etmoq
twinkle (yulduzlar)
yarq-yurq
shine
lip-lip etmoq
Something occurred so quickly that it went unnoticed
ilang-bilang
slither
taqiqlamoq
prohibit
man etmoq
ban, prohibit
Kimki yolgon gapirsa, hech kim ishonmaydi.
Ega ergashgan gap
Kema sohildan uzoqlashganida, baliqlovchi baliq tutishni boshlaydi.
Payt
Tashqaroda shovgina kotarib, singlim mashinasi toxtadi.
Payt
yoldan chiqmoq
lose way in life
Dostimning buvasi olamdan koz yumdi.
Koz yummoq
Farida tomdan tarosha tushganday xonada paydo boldi.
tomdan tarosha tushganday misol
tintak
crazy, tomi ketgan
talash
to fight over, not physically
Agar siz onangiz baland ovozda gapirsangiz, siz uni xafa gilishingiz mumkin.
You might...its happened before
tunish belgilari
punctuation
vergul
comma
nuqta vergul
semi colon
tiril
hyphen
ikki nuqta
colon
nuqta vergul ;
1) comma is already in the sentence, and you want to attach something else to it
2)With two unrelated things
tiril -
1)opposite ideas
2)where you would use parenthesis
ikki nuqta :
1) with a list of things
2) to define how something happened (often replaces shu in toldiruvchi ergashgan gap)
masuilat bilan
wtih responsibility
yondasha boshlagan
leaning toward
muhofaza
preservation
gaygura boshlagan
started to worry
burch
duty
ozgarishga majbur
obliged to change
mablag
fund for something
ommasi
people
asrash
save
ogonlantirish
alert, caution
istemol
consumption
savdo
trade
ovora bolmoq
worry
reklamalar
advertisements
ogoh qilish
alert, caution
tahililnoma chiqaradi
analyzed
avlod
generation
asrab-avaylash
protected
mutaxassislar
experts, specialists
ommaviy axborot
mass media
vositalar
channel
jonbizlik
selflessness
xarid qil
purchase
ulkan
great
zararsiz
with damage, danger
qol siltamoq
show disapproval
muqarrar
inevitable
fojia
tragedy
hayot tarzi
way of life
peshvolar
religious leaders
noz-nematlar
pride
ayab ishlating
spare
toqlik
prosperity
nafs
passion, greed
farvonlik
abundant
olchanmoq
measure
vaziyat
situation
adolat
justice
vahima
fright, panic
ekran
movie screen
turmush
existence
usti boshim
appearance
bekat
bus stop
achinarli holda
poor condition
shor peshana
bad luck
janona
hottie
yagona
unique
betakror
unique
alohida
unique
taqib
pursuit
tazyiqlar
pressure
qaramasdan
not withstanding
buyon
since
tantana
celebration
toy
celebration
merosi
heritage
etirof etilgan
recognized
sobiq Ittifoq davlatlar
former union states
ga nisbatan
compared to
taqiqlar
bans
rasman
formally
miqyos
scale
befarqlik
indifference
nazar
glance
umumiy
general
ajralib turadi
seperate
jamoatchilik
public opinion
amaldor
leaders, officals
rahbarlar
leaders
susayib bormoq
decline
takidlanadi
affirmed
kasb etmoq
occupy
ruhan
intellectual
hofiz
singer
xonadona
singer
singib ketgan
absorb
ashulachi
singer
qoshiqchi
singer
munozaralar
debates
bahslashlar
debates
bois
reason
kuzatilgan
observed
tashabbuslar
initiatives
bogliq kormoq
bound, tied
almashish
exchange
bevosita
directly
nozorlik
displeasure
qoldirmoq
put aside
dastlab
initial
ilk
initial, first
nazarida
according to
xotin-qizlar
women
oyoqqa turib olgan
taken a step ahead
domida
trapped
qashshoqlik
poor, poverty
kun kechurmoqda
to live
anjumanda
conference
talab qilish
demand
erisha organ
achieved
nufuzli
respective
magzini chaqishga
grasp meaning
majbur
necessary, important
mahnat
labor
mahsuli
product, result
hujjat
document
quloqqa chalinayotgan
being heard
merosxor
inheritor
qoshni xon
neighboring ruler
shokzod
prince
jajji
tiny
hilol
oy
oftob
sun
anor daraxtlar soldi
trees wilted
toliqmoq
tired
mojiza
miracle
solib qurimoq
wilt
sehrlamoq
attract someone
sehra
magic
manzara
view
yoq bolib ketmoq
not appear
mitti
tiny
pari
fairy
kozdan yoqolmoq
lost from sight
beixtiyor
no choice, but compelled toward something
intizor(lik)
longing for something or someone
balogat yoshi
age of maturity
-ni rom etdi
make someone attracted to you
shodu-hurram
very excited, happiness, contentment
sirdosh
person you keep secrets with
gullab yashadi
rebloom
favvora
fountain
umr yoldosgi
partner for life
turmush otrogi
partner (gender neutral)
-ga nigoh solmoq
glance at
-ga nazar solmoq
notice, glance at
bunyod bolmoq
be raised from the ground, built
ont ichmoq
swear to
darak
information
koz yosh tokmoq
tears fall from eyes
afsuslanmoq
to regret
tamomila
completely
xor boldi
be walked on, treated like earth
xor
earth
ishonsh oqlamoq
to keep trust
nohush
unpleasant
boy bermoq
unintentionally revealling something
ertak
fairytale
mutfilm
cartoon
xiyonat
loyality
xinoyat
loyality
zidlash
to be opposed to
sodiq bolmoq
to be loyal
sertabassum
full of smiles
qaysar
stubborn
oqil
wise
zafar
victory
bazmi-jamshid
party of joy
homush
feeling down
tashin izlamoq
to look for peace, serenity
hayol ogurishida
inside your memories
xotiralar oqurishda
inside your memories
saroy
castle and kingdom, all that ruler owns
umidvor
hopeful
maftun bolmoq
attracted
avjiga chiqmoq
rise to climax
bardosh
patience
sabr
patience
toqat
patience
nasiba etmoq
earn the blessing
xasis
greedy
dard
suffering
betob
not well
-ning sharafiga
to honor someone
-dan ziyod
exceeding, more than
yuritish
motion
ijtimoiy-siyosiy
socio-political
vaziyatlar
circumstances
izlash
search
ehtiyoj
demand
tarmoq
branch
cheklashga tushgan
restricted
jumladan
including
sahifalar
pages
man etilmoq
be forbidden
matbuot
press
nazorat qilmoq
control
ushlash
seize, capture
erkin
free
manbai
source
sezayapti
feel that
xatar
peril, danger
soroq qilingan
interrogation
muxbir
reporter
ornatilgan
established
tiqlagan
squished
mutlaq
worry
oshkorlik
publicity
uddasidan chiqmoq
manage, handle
tamoman
entirely
toptalish
tremble
sal
few
chaqilish
appeal
ogohlantirish
repremand
ayblar
accusations
tark etmoq
abandon
jazosi
penality
hukm qilgan
sentenced
oshib bormoq
rise
xabar
information
xolis
neutral
qoroli
weapon
tarqibot
propaganda
yutuqlar
results, success
hunarmand
craftsman, artisan
kosib
artisan
hadya etgan
make a gift

Add Cards

You must Login or Register to add cards