cueFlash

Glossary of State&Society3

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Artem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

Law and Justice
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
The Civic Platform
Platforma Obywatelska (PO)
League of Polish Families
Liga Polskich Rodzin (LPR)
Democratic Left Alliance
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Self-Defence
Samoobrona
European Council
Rada Europy
secretary-general
sekretarz generalny
European Parliament
Parlament Europejski
economic union
unia gospodarcza
European Currency Union
Europejska Unia Walutowa
the Hague Tribunal
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze
Security Council
Rada Bezpieczeństwa
United Nations Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
embassy
ambasada
ambassador
ambasador
diplomat
dyplomata
consul
konsul
the armed forces
siły zbrojne
military service
służba wojskowa
conscription
pobór do wojska
army
armia
command
dowództwo
headquarters
kwatera główna
barracks
koszary
uniform
mundur
helmet
hełm
troops
oddziały
platoon
pluton
regiment
pułk
rank
ranga, stopień wojskowy
soldier
żołnierz
officer
oficer
recruit
rekrut
infantry
piechota
artillery
artyleria
tank
czołg
the navy
marynarka wojenna
fleet
flota
cruiser
krążownik
battleship
pancernik
submarine
łódź podwodna
the air force
siły powietrzne
air force base
baza lotnicza
bomber
bombowiec
fighter
myśliwiec
jet plane
odrzutowiec
weapon
broń
ammunition
amunicja
internal conflicts
konflikty wewnętrzne
passive resistance
bierny opór
active resistance
czynny opór
violence
przemoc
strike
strajk
general strike
strajk generalny
hynger strike
strajk głodowy
hunger strike
strajk głodowy

Add Cards

You must Login or Register to add cards