cueFlash

Glossary of State&Society2

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Artem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

finance department
urząd finansowy
health department
urząd zdrowia
welfare department
urząd opieki społecznej
to hold office
sprawować urząd
application
wniosek, podanie
to fill in
wypełnić
to accept
przyjąć
to reject
oddalić, odrzucić
certificate
zaświadczenie
to issue a certificate
wystawić certyfikat
permission
zezwolenie
to apply for a permission
złożyć podanie o zezwolenie
to decline
odmówić
to cancel
cofnąć
registry office
urząd stanu cywilnego
to register
rejestrować
birth certificate
metryka, świadectwo urodzenia
wedding certificate
akt ślubu
death certificate
akt zgonu
politics
polityka
party
partia
to establish a party
założyć partię
to join a party
wstąpić do partii
to be member of a party
być członkiem partii
party leader
przywódca partii
politician
polityk
policy
polityka (ugrupowania)
political career
kariera polityczna
political aim
cel polityczny
political programme
program polityczny
policy (not politic!)
polityka (ugrupowanie)
economic policy
polityka gospodarcza
local policy
polityka regionalna
home policy
polityka wewnętrzna
foreign policy
polityka zagraniczna
political pluralism
pluralizm polityczny
to belong to ...
należeć do ...
international relations
stosunki międzynarodowe
tense relations
napięte stosunki
diplomatic
dyplomatyczne
to break off
zerwać
to revive
odnowić
to reduce tension
redukować napięcia
to negotiate
negocjować, pertraktować
summit (meeting)
spotkanie na szczycie
to reach compromise
osiągnąć kompromis
to reconcile
dojść do pojednania
to sign a treaty
podpisać układ
diplomacy
dyplomacja
diplomatic protocol
protokół dyplomatyczny
European Union (EU)
Unia Europejska

Add Cards

You must Login or Register to add cards