cueFlash

Glossary of Podręcznik semestr 1

Start Studying! Add Cards ↓

Created by niunia924

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

pozwalać
allow
kolizja
clash
trafiła kosa na kamień
diamond cuts diamond
uparty
stubborn
empatyczny
empathic
ciekawość
curiosity
zadziwiać
to astonish
zaskoczyć
to surprise
niezbędny, istotny
essential
być oparte na
to be based on
osądzać
judging
test osobowości
personality test
analiza pisma ręcznego
handwriting analysis
znaki zodiaku
star signs
horoscopes
horoskopy
zmierzyć/miara
measure
podmiot
subject
orzeczenie/dopełnienie
object
żałować
regret
przereklamowane
overrated
rozważać
consider
niedoceniany
underrated
główny bohater
main character
napięcie
tension
przewidywanie, oczekiwanie
anticipation
podejścia/zachęta
approaches
pewny
certain
płacz
tears
ryzykowny, przygodny
adventurous
ambitny
ambitious
stanowczy
assertive
władczy
bossy
ostrożny
cautious
kreatywny
creative
energetyczny
energetic
hojny
generous
nastrojowy, humorzasty
moody
zorganizowany
organised
cichy
quiet
niezawodny, rzetelny
reliable
rozsądny
sensible
poważny
serious
towarzyski
sociable
rozmowny
talkative
rozmyślny
thoughtful
lekkoduch, niefrasobliwy
easygoing
szerokie horyzonty myślowe
openminded
zrównoważony
eventempered
pracowity
hardworking
pewny siebie
selfconfident
o silnej woli
strongwilled
przymiotniki
adjectives
przymiotniki złożone
compound adjectives
wymowa
pronunciation
akcent wyrazowy
word stress
poniżej
below
niełatwo
not easily
zdenerwowany
upset
zirytowany/ denerwować
annoyed
wysiłek
effort
dokładny,trafny
accurate
przysłowie
proverb
typy osobowości
personality types
oświadczenia, stwierdzenia
statements
zidentyfikowane
identified
następujące
following
ekstrawertycy
extroverts
ekstrowertyczny
extrovertic
introwertycy
introverts
introwertyczny
introvertic
zrównoważona osobowość
balanced personality
cechy
qualities
przyciągać
attract
każdy
each
dziennikarz
journalist
reżyser
director
bibliotekarz
librarian
policjant
police officer
inspektor podatkowy
tax inspector
zalety
advantages
wady
disadvantages
zderzenie osobowości
personality clash
wygląd
appearance
postawa, stosunek
attitude
trwały wpływ
lasting influence
społeczeństwo
society
rozwinięty
developed
zgodnie, stosownie
according
znajdują sens poza sobą
find meaning outside themselves
otaczający
surrounding
jednak
however
wnikają w duszę
introspective
spojrzeć w głąb siebie
look into themselves
spokojny
calm
wydaje się
seem to
ścisłe
close
cieszyć się
enjoy
podekscytowanie
excitement
mieć skłonności
tend
prowadzić życie
to lead a life
z drugiej zaś strony
on the other hand
unikać
avoid
działać
act
ogromny
enormous
dobrze znany, popularny
well-known
w oparciu
based
jak również
as well as
skupienie
focus
siebie nawzajem
each other
oczytany
well-read
(w czasie)przed czasem
in time
(w czasie) równo
on time
być rzetelnym
be fair
przeklinać
swear
niegrzeczny
rude
skąpy
stingy
zazdrosny
jealous
pomocny
helpful
odważny
brave
leniwy
lazy
punktualny
punctual
uczciwy, szczery
honest
agresywny
aggresive
zgodny, konsekwentny
consistent
godny zaufania, solidny
trustworthy

Add Cards

You must Login or Register to add cards