cueFlash

Glossary of Hebrew-English Flashcards - 1

Start Studying! Add Cards ↓

floor/story
קומה
study (Room)
חדר עבודה
busker
נגנ רחוב
Best
יותר טוב
a while ago
לפני זמן מה
(three days) ago
לפני שלושה ימים
Question mark
האם
half
(חצי (חצאים
television
טלוויזיה
why, for what purpose?
?למה
live (to be alive)
(חי (לחיות
tomorrow
מחר
arms/weapons n.
נֶשֶׁק, כְּלֵי-זַיִן
articulation n.
הִגּוּי -- היגוי
cast v.
לְהָטִיל אֶת
catch v.
לִתְפֹּס -- לתפוס
chairwoman n.
עוֹזֶרֶת-בַּיִת
conviction n.
הַרְשָׁעָה; הַשְׁקָפַת-עוֹלָם
convince v.
לְשַׁכְנֵעַ אֶת... בְּ... [ראה: שכנע, פי - עמ' 565]
convincing adj.
מְשַׁכְנֵעַ
convincingly adv.
בְּאֹפֶן (אופן) מְשַׁכְנֵעַ
convoy n.
לִוּוּי (ליווי); שַׁיָּרָה (שיירה)
convulse v.
לְהִתְעַוֵּת (להתעוות) [ראה: עוי\עוה, הת - עמ' 373]
convulsion n.
עֲוִית (עווית)
cook n.
טַבָּח
cook v.
לְבַשֵּׁל אֶת... [ראה: בשל, פי - עמ' 62]
cookery-book n.
סֵפֶר-בִּשּׁוּל (בישול)
cool adj.
קָרִיר, צוֹנֵן
cooler n.
מְקָרֵר
cool-headed adj.
קַר-רוּחַ
coolness n.
קְרִירוּת
coop n.
לוּל
cooperate v.
לְשַׁתֵּף פְּעֻלָּה (פעולה) עִם... [ראה: שתף, פי - עמ' 597]
cooperation n.
שִׁתּוּף פְּעֻלָּה (שיתוף-פעולה)
cooperative n.
קוֹאוֹפֵּרָטִיב, צַרְכָנִיָּה (צרכנייה)
coordinate v.
לְתָאֵם אֶת... [ראה: תאם, פי - עמ' 599]
coordination n.
תֵּאוּם (תיאום)
coordinator n.
מְתָאֵם; רַכָּז
cop n.
שׁוֹטֵר
cope v.
לְהִתְגַּבֵּר עַל... [ראה: גבר, הת - עמ' 35]
copious adj.
שׁוֹפֵעַ, פּוֹרֶה
copper n.
נְחֹשֶת (נחושת)
copulate v.
לְהִזְדַּוֵּג (להזדווג) [ראה: זוג , הת - עמ' 122]
copulation n.
הִזְדַּוְּגוּת (הזדווגות)
copy n.
הֶעְתֵּק
copy v.
לְהַעְתִּיק אֶת... [ראה: עתק, הי - עמ' 403]
copybook n.
מַחְבֶּרֶת
copyist n.
מַעְתִּיק
coquettish n. & adj.
גַּנְדְּרָנִית
coral n.
אַלְמֹג (אלמוג)
coral reef n.
שׁוּנִית-אַלְמֻגִּים (אלמוגים)
cord n.
חוּט, חֶבֶל דַּק
cordial adj.
לְבָבִי
cordiality n.
לְבָבִיּוּת
core n.
תָּוֶךְ (תווך); לֵב, עִקָּר (עיקר)
cork n.
שַׁעַם; פְּקָק
corked adj.
פָּקוּק
corkscrew n.
מַחְלֵץ
corn n.
תִּירָס; דָּגָן, תְּבוּאָה
corner n.
פִּנָּה (פינה); זָוִית (זווית); קֶרֶן
cornerstorne n.
אֶבֶן-פִּנָּה (פינה)
corona n.
הִלָּה (הילה)
coroner n.
חוֹקֵר מִקְרֵי-מָוֶת (מוות)
corporal n.
רַב-טוּרַאי
corporal punishment n.
עֹנֶשׁ (עונש) גּוּפָנִי
corporation n.
חֶבְרָה; אִגּוּד (איגוד)
corporeal adj.
גּוּפָנִי
corps n.
גַּיִס, חַיִל
corpse n.
גּוּפָה, גְּוִיָּה (גווייה)
corpulence n.
שַׁמְנוּת
corpulent adj.
שָׁמֵן
corpus n.
גּוּף
correct adj.
נָכוֹן, מְדֻיָּק (מדויק)
correct v.
לְתַקֵּן אֶת... [ראה: תקן, פי - עמ' 616]
correction n.
תִּקּוּן (תיקון); הַגָּהָה
corrector n.
מַגִּיהַּ
correspond v.
לְהִדָּמוֹת (להידמות) לְ... [ראה: דמי\דמה, נפ - עמ' 102]
correspondence n.
הִתְכַּתְּבוּת
correspondent n.
כַּתָּב
correspondingly adv.
בְּהֶתְאֵם לְ...
corridor n.
פְּרוֹזְדּוֹר, מַעֲבָר
corroborate v.
לְאַמֵּת אֶת... [ראה: אמת, פי - עמ' 21]
corroboration n.
אִמּוּת (אימות), אִשּׁוּר (אישור)
corrode v.
לֶאֱכֹל (לאכול) אֶת... [ראה: אכל, פע - עמ' 15]
corrosion n.
אִכּוּל (איכול)
corrupt v.
לְשַׁחֵד אֶת... [ראה: שחד, פי - עמ' 557]
corrupted adj.
מְשֻׁחָד (משוחד)
corruption n.
שְׁחִיתוּת
cosmetic(s) n.
קוֹסְמֵטִיקָה
cosmonaut n.
טַיַּס (טייס) חָלָל, אַסְטְרוֹנַאוּט
cosmos n.
חָלָל
cost n.
מְחִיר, עֲלוּת
cost v.
לַעֲלוֹת [ראה: עלי\עלה, פע - עמ' 379]
costume n.
תִּלְבֹּשֶת (תלבושת); חֲלִיפָה
costume-ball n.
נֶשֶׁף-מַסֵּכוֹת
cottage n.
בֵּית-קַיִט; בַּיִת קָטָן
cotton n.
כֻּתְנָה (כותנה); צֶמֶר-גֶּפֶן
couch n.
סַפָּה
cough n.
שִׁעוּל (שיעול)
cough v.
לְהִשְׁתַּעֵל [ראה: שעל, הת - עמ' 582]
council n.
מוֹעָצָה
counsel n.
עֵצָה
counselor n.
יוֹעֵץ
count n.
סְפִירָה
count v.
לִסְפֹּר (לספור) אֶת... [ראה: ספר, פע - עמ' 358]
counter (prefix)
אַנְטִי-, נֶגֶד
counter n.
מוֹנֶה; דּוּכָן, דֶּלְפֵּק
counter-attack n.
הַתְקָפַת-נֶגֶד
counter-charge n.
תְּבִיעָה נֶגְדִּית
counterfeit n.
זִיּוּף
counterfeit v.
לְזַיֵּף (לזייף) אֶת... [ראה: זיף, פי - עמ' 124]
countless adj.
אֵין סְפוֹר
country n.
אֶרֶץ
countryman n.
בֶּן-אֶרֶץ
couple n.
זוּג
coupled adj.
מְזֻוָּג (מזווג), מֻכְפָּל (מוכפל)
courage n.
אֹמֶץ (אומץ)
courageous adj.
אַמִּיץ
courier n.
בַּלְדָּר
course n.
מַסְלוּל; מָנָה; קוּרְס
court n.
חָצֵר; מִגְרָשׁ (טֵנִיס)
court v.
לְחַזֵּר אַחֲרֵי... [ראה: חזר, פי - עמ' 144]
courteous adj.
אָדִיב, מְנֻמָּס (מנומס)
courtesy n.
אֲדִיבוּת, נִימוּס
courting n.
חִזּוּר (חיזור)
court-martial n.
בֵּית-דִּין צְבָאִי
courtyard n.
חָצֵר
cousin n.
דּוֹדָן, דּוֹדָנִית
couture n.
חַיָּטוּת (חייטות)
couturier n.
חַיָּט (חייט)
covenant n.
בְּרִית
cover n.
כִּסּוּי (כיסוי)
cover v.
לְכַסּוֹת אֶת... בְּ... [ראה: כסי\כסה, פע - עמ' 233]
covertly adv.
בַּחֲשַׁאי
cow n.
פָּרָה
coward n.
פַּחְדָּן, מוּג-לֵב
cowardice n.
פַּחְדָּנוּת
coy adj.
בַּיְשָׁן (ביישן), צָנוּעַ
cozy adj.
נוֹחַ
crab n.
סַרְטָן
crack n.
בְּקִיעַ, סֶדֶק
crack v.
לִסְדֹּק (לסדוק) [ראה: סדק, פע - עמ' 338]
cracked adj.
סָדוּק
cradle n.
עֲרִיסָה
craft n.
מְלָאכָה; אֻמָּנוּת (אומנות)
craftsman n.
בַּעַל-מְלָאכָה; אֻמָּן (אומן)
craftsmanship n.
מֻמְחִיּוּת (מומחיות)
crafty adj.
עַרְמוּמִי
cramp n.
הִתְכַּוְּצוּת (התכווצות)
cramped adj.
מְכֻוָּץ (מכווץ)
crane n.
מָנוֹף; עָגוּר
crash n.
הִתְרַסְּקוּת
crash v.
לְהִתְרַסֵּק [ראה: רסק, הת - עמ' 528]
crate n.
תֵּבַת-אֲרִיזָה (תיבה)
crater n.
לֹעַ (לוע) הַר-גַּעַשׁ
cravat n.
עֲנִיבָה
crave v.
לְהִשְׁתּוֹקֵק ל... [ראה: שקק, הת - עמ' 591]
craving n.
תְּשׁוּקָה
crawl v.
לִזְחֹל (לזחול) [ראה: זחל, פע - עמ' 123]
crayon n.
מַרְקֵר; עֶפְרוֹן-צֶבַע
craziness n.
שִׁגָּעוֹן (שיגעון)
crazy adj.
מְשֻׁגָּע (משוגע), מְטֹרָף (מטורף)
cream n.
קַצֶּפֶת; שַׁמֶּנֶת
crease n.
קֶמֶט
creased adj.
מְקֻמָּט (מקומט)
create v.
לִבְרֹא (לברוא) אֶת... [ראה: ברא (1), פע - עמ' 59]
creative adj.
יְצִירָתִי
creature n.
יְצוּר
credence n.
אֵמוּן
credentials n.
כְּתַב-הַאֲמָנָה
credibility n.
אֵמוּן
credible adj.
אָמִין, נֶאֱמָן
credit n.
אַשְׁרַאי; אֱמוּנָה
credit-card n.
כַּרְטִיס-אַשְׁרַאי
creditor n.
בַּעַל-חוֹב
creed n.
אֱמוּנָה
crescent n.
יָרֵחַ עוֹלֶה
crestfallen adj.
מְדֻכָּא (מדוכא)
crevice n.
סֶדֶק; בֶּקַע
crew n.
צֶוֶת (צוות) מַלָּחִים
crib n.
עֲרִיסָה
cricket n.
צְרָצַר; קְרִיקֵט
crime n.
פֶּשַׁע
criminal adj.
פְּלִילִי
crimson adj.
שָׁנִי
cripple n.
נָכֶה
crippled adj.
בַּעַל-מוּם
crisis n.
מַשְׁבֵּר
crisp, crispy adj.
פָּרִיךְ
criterion n.
קְנֵי-מִידָה
critic n.
מְבַקֵּר
critical adj.
בִּקָּרְתִּי (ביקורתי)
criticism n.
בִּקֹּרֶת (ביקורת)
criticize v.
לְבַקֵּר אֶת... [ראה: בקר, פי - עמ' 58]
croak v.
לְקַרְקֵר [ראה: קרקר, פי - עמ' 503]
croaking n.
קִרְקוּר
crockery n.
כְּלֵי-חֶרֶס; חַרְסִינָה
crocodile n.
תַּנִּין
crook n.
נוֹכֵל
crooked adj.
עָקוֹם; רַמַּאי
crop n.
יְבוּל
cross examination n.
חֲקִירַת שְׁתִי וָעֵרֶב
cross fire n.
אֵשׁ צוֹלֶבֶת
cross n.
צְלָב
cross reference n.
מַרְאֵה-מָקוֹם
cross v.
לַחֲצוֹת אֶת... [ראה: חצי\חצה, פע - עמ' 167]
crossroads n.
הִצְטַלְּבוּת, פָּרָשַׁת-דְּרָכִים
crosswalk n.
מַעֲבַר-חֲצִיָּה (חצייה)
crossword (puzzle) n.
תַּשְׁבֵּץ
crow n.
עוֹרֵב
crowbar n.
מוֹט בַּרְזֶל
crowd n.
הָמוֹן, הִתְקַהֲלוּת
crowded adj.
צָפוּף, דָּחוּס
crown n.
כֶּתֶר, עֲטָרָה
crown prince n.
יוֹרֵשׁ-עֶצֶר
crown v.
לְהַכְתִּיר אֶת... [ראה: כתר, הי - עמ' 243]
crucial adj.
חָשׁוּב בְּיוֹתֵר, מַכְרִיעַ
crucifix n.
צְלָב, צְלוֹב
crucifixion n.
צְלִיבָה, הִצָּלְבוּת
crude adj.
גָּלְמִי (גולמי), גַּס
crudely adv.
בְּגַסּוּת
cruel n. & adj.
אַכְזָר, אַכְזָרִי
cruelty n.
אַכְזְרִיּוּת
cruise n.
שַׁיִט
cruiser n.
כְּלִי-שַׁיִט
crumb n.
פֵּרוּר
crumble v.
לְפוֹרֵר אֶת... [ראה: פרר, פי - עמ' 440]
crumple v.
לְקַמֵּט אֶת... [ראה: קמט, פי - עמ' 489]
crusade n.
מַסַּע-צְלָב
crusader n.
צַלְבָן
crush v.
לִמְעֹךְ (למעוך) אֶת... [ראה: מעך, פע - עמ' 275]
crushed adj.
מָעוּךְ
crushing adj.
נִמְרָץ, הַרְסָנִי
crust n.
קְרוּם
cry v.
לִצְעֹק (לצעוק) לְ... [ראה: צעק, פע - עמ' 466]
cry, crying n.
בֶּכִי, בְּכִיָּה (בכייה)
crystal adj.
בְּדָלְחִי (בדולחי)
crystal n.
בְּדֹלַח (בדולח)
crystallization n.
גִּבּוּשׁ (גיבוש)
crystallize v.
לְהִתְגַּבֵּשׁ [ראה: גבש, הת - עמ' 66]
cub n.
גּוּר
cube n.
קֻבִּיָּה (קובייה)
cubic adj.
מְעֻקָּב (מעוקב)
cuckoo n.
קוּקִיָּה (קוקייה)
cucumber n.
מְלָפְפוֹן
cudgel n.
אַלָּה

Add Cards

You must Login or Register to add cards