cueFlash

Glossary of Gegografi Kap. 3

Start Studying! Add Cards ↓

Created by limeem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

Alpine landformer

Typiske kjennetegn?

Hvordan dannes de?Typisk for alpine landformer er tinder,egger og botner.¨

Dannes ved at botnbreer skjærer seg inn i en fjellhøyde fra minst tre forskjellige sider.

Blokkhav

Hva er det?

Sammenhengende dekke av steinblokker som er løsnet fra underlaget ved issprengning.
Blokkene er ofte sortert etter størelsen og dekker berggrunnen over en vidd høyde i fjellet.
Botn?
Halvsirkelformet eller gryteformet forsenkning innerst i en dal, dannet ved erosjon. Gjerne med en innsjø eller bre.
botnbre
Isbre som ligger i en halvsirkelformet forsenkning innerst i en dal.
Canyon

Hva er det?

Eksempel?Tørt gjel, en dyp og trang dalkløft med nesten loddrette vegger.

Det klassiske eksemplet er Grand Canyon.

Delta

Hva er det?

Hvordan ble det dannet?Avsetning dannet der en elv munner ut i en innsjø eller i havet. Avsetningen bygges opp til vannflatens nivå og tar form av en lav, nesten flat elveslette, vanligvis som en trekant eller en vifte.

Elveerosjon
Erosjon i berggrunn eller i løsmasser forårsaket av rennende vann.
Isbre
Masse av snø og is i bevegelse.

Add Cards

You must Login or Register to add cards