cueFlash

Glossary of Despereaux4

Start Studying! Add Cards ↓

Created by enmn

1.to torment
-ROSCURO WENT, as Botticelli told him he must, to torment the new prisoner and to take the red cloth from him.

-The cries of a man in torment.

n. зовлон, зовлон зүдүүр. v. зовоох, тарчилгах, тамлах. tormentor [t£:'ment…] n. зовоогч, тамлагч.2.longing, longingly
-Roscuro stared longingly into the light.

-дурлал,хүсэл,мөрөөдөл,үлэмжийн их хүсэл,тэмүүлэл,эрмэлзэл,хүссэн,тэмүүлсэн,эрмэлзсэн.
-adv. тэсэж ядан, маш их хүсэн


3.astute
-Allow me to congratulate you on your very astute powers of observation.”

adj. сэргэлэн, овсгоотой, самбаатай. astutely adv. astuteness n.4.company
5.crawl
-I have come to keep you company here in the dark.” He crawled closer to the man.

-n. 1. компани. 2. хамт байх. I enjoy his ~. Би түүнтэй хамт байх дуртай. 3. зочид гийчид, найз нөхөд. 4. хамтлаг, баг.

-v. 1. мөлхөх. 2. зугуу хөдлөх. 3. ~ (to sb) царайчлах. n. усанд сэлэлтийн нэгэн төрөл.6.solace
7.sympathetic
-“I don’t need the company of a rat.”
-“What about the solace a sympathetic ear can provide? Do you need that?”

-n. тайвшрал, тайтгарал. v.
тайвшруулах, тайтгаруулах, саатуулах.

-adj. 1. энэрсэн, өрөвдсөн, энэрэнгүй. 2. дэмжсэн, сайшаасан. 3. аятайхан.

8.desperate
-I ain’t in such a desperate way that I need to lie to a rat.”

adj. 1. цөхрөнгүй, аргаа барсан. 2. санаа шулуудсан, цагаандаа гарсан. 3. онц аюултай, ноцтой. 4. хүслэн болсон. desperately adv. desperation [,desp…'reiЗn] n. цөхрөл.

9.jersey
10.guernsey
-The man cleared his throat.
-“I’m here for stealing six cows, two Jerseys and four Guernseys.
-Cow theft, that’s my crime.” He opened his eyes and stared into the darkness.

-n. 1. ноосон цамц. 2. нарийхан ноосон утас.

-n. 1. битүү захтай ноосон цамц (голдуу цэнхэр өнгөтэй) 2. малын сүүний чиглэлийн гернзей үүлдэр

11.tablecloth
12.hen
13.handful

-“I traded my girl, my own daughter, for this red tablecloth and for a hen and for a handful of cigarettes.”

ширээний бүтээлэг

14.profit
-His parents, after all, had not much cared for him, and certainly, if there was any profit in it, they would have sold him.

n. 1. ашиг, хонжоо. 2. ашиг, тус. v. profit by/ from sth ашиг олох/ гаргах. ~ by one's mistakes хашрах, сургамж авах. profitless adj. ашиггүй, дэмий, хэрэггүй.

15.recite
-And then, too, Botticelli Remorso, one lazy Sunday afternoon, had recited from memory all the confessions he had heard from prisoners.

v. 1. цээжээр унших. ~ a poem цээжээр шүлэг унших. 2. нэрлэх, тоочих.

16.walk away
-I walked away from her and she was crying and calling out for me and I did not even look back. I did not.

цааш явах,яваад өх

17.ease
18.burden
-“Allow me to ease your burden,”
-n. 1. ачаа. 2. дараа, төвөг. v. 1. ачаалах. 2. дараа болох, төвөг удах. burdensome ['b…:dns…m] adj. төвөгтэй, яршигтай, хэцүү

-n. 1. амархан, хялбархан, өлхөн. 2. амар амгалан, тайван. a life of ease тайван амьдрал. ill at ease уцаартай. v. 1. уужрах, хөнгөрөх, талбирах. 2. намжаах, хөнгөрүүлэх, багасгах. 3. тавих, уужим болгох. 4. зөөлөн/ намуухан хөдлөх. 5. зөөлөн хөдөлгөх/ хүрэх. ease off зөөлрөх, намсах. ease up 1. хурд хасах/ сойх. 2. намдах. ease (oneself/ sb) into sth яваандаа дасах/ сурах.


19.polish
-you step out of the dark and into a world of bright windows and polished floors, winking copper pots, shining suits of armor, and tapestries sewn in gold.

-n. гобелен, уран хээ хатгамал хивс. ~ chair covers сандлын хатгамал хээтэй бүрээс.

-n. 1. өнгөлгөө. 2. гялгар, гөлгөр. She gave the window a ~. Тэр эмэгтэй цонх гялалзтал арчив. 3. өнгөлөгч бодис. 4. гял цал, өнгө жавхаа. v. 1. ~ sth (up) (with sth) өнгөлөх. 2. сайжруулах, засах, өөд нь татах. polish off эцэс болгох. polished ['p£liЗt] adj. 1. гял цал. 2. өнгөлж гялалзсан. polisher n. өнгөлөгч.20.bedazzle
-Imagine that at the same time the rat steps from the dungeon and into the castle, a mouse is being born upstairs, a mouse, reader, who is destined to meet the light-bedazzled rat.

v. нүд гялбуулах

21.waltz
22.banquet
-The rat waltzed happily from room to room until he found himself at the door to the banquet hall.

-n. вальс. v. вальс эргэх.
-n. дайллага, зоог, цайллага.


22.juggler
23.noble
-He looked inside and saw gathered there King Phillip, Queen Rosemary, the Princess Pea, twenty noble people, a juggler, four minstrels, and all the king’s men.

-3. сурвалжит, язгуурт. n. язгууртан. nobly adv. 1. сурвалжит гаралтай. 2. шударга, хүнлэг.
-жонглёр,илбэчин,зальт этгээд
-хуурч,дууч,яруу найрагч,дуучин,найрагч,хуурч дууч24.miser
25.miserable
-Roscuro had never seen happy people. He had known only the miserable ones.

-n. харамч/ нарийн хүн, бэрд. miserly adj. 1. харамч, нарийн. 2. өчүүхэн.

-adj. 1. золгүй, өрөвдмөөр. 2. муухай, эвгүй. 3. ядуу, тарчиг, хомс. 4. өчүүхэн, бага. 5. өөдгүй, олиггүй. miserably [-…bli] adv. 1. ядуу, тарчиг. 2. аймаар.26.consign
27.clink
-Gregory the jailer and those who were consigned to his domain did not laugh or smile or clink glasses with the person sitting next to them.

- v. ~ sb/ sth to sb sth 1. өгөх, тавих. ~ a child to its uncle's care хүүхдийг авгынх нь асрамжинд өгөх. 2. ~ sth (to sb) хүргэж өгөх, явуулах, илгээх. The goods were ~ed to you by rail Барааг танд төмөр замаар хүргүүлэв.

-v. жингэнэх, харшилдах28.enchantress
29.enchant
30.glitter

-Roscuro was enchanted. Everything glittered.

-n. 1. дур булаам эмэгтэй, сэтгэл эзэмдсэн эмэгтэй 2. ид шидтэн, илбэч эм

- v. дур булаах, сэтгэл татах/ баясгах. enchanted [-id] adj. 1. баяртай, баясгалантай. 2. илбэдүүлсэн. enchanter n. шидтэн, илбэчин. enchantment n. цэнгэл баясал.31.gown
32.sequins
-Her gown was covered in sequins that winked and glimmered at the rat.

n. 1. даашинз, бошинз. 2. өмсгөл, халааз. gowned [gaund] adj. даашинз/ бошинз/ халааз өмссөн, тусгай өмсгөлтэй.

-n. гялтга, даашинзан дээрх гоёл, цехин (италийн алтан зоос)33.ornate
34.chandelier
-THERE WAS, in the banquet hall, a most beautiful and ornate chandelier.

-adj. 1. чимэглэлтэй, хээ хуартай. 2. уран яруу.
-n. 1. чийдэнгийн бүрхүүл 2. лааны суурь


35.sway
36.twinkle
37.beckon

-They danced to the rhythm of the minstrels’ music, swaying back and forth, twinkling and beckoning.

-v. 1. найгах, ганхах. 2. нөлөөлөх. n. 1. найгах, ганхах. 2. эрхшээл. hold sway (over sb/sth) ноёлох, эрхшээлдээ авах.

-v. 1. гялалзах. 2. нүд ирмэх. n. гялбаа. twinkling ['twihklih] n. агшин. in the ~ of an eye нүд ирмэхийн зуур.

-v. даллах, толгой дохин дуудах, өөр лүүгээ дуудах

38.glory
-What better place to view all this glory, all this beauty?

n. 1. алдар, цуу, дуурьсгал. 2. магтаал. 3. гоо үзэсгэлэн, сүр жавхлан. 4. бахдал, бахархал. v. (-ied) glory in sth бахархах, бахдах.

39.spectacle
-Hanging by one paw, he swung back and forth, admiring the spectacle below him: the smells of the food, the sound of the music, and the light, the light, the light. Amazing. Unbelievable. Roscuro smiled and shook his head.

n. үзвэр, үзэгдэл. make a ~ of oneself өөртөө олны анхаарлыг татах.

40.midst
41.merriment
-No one, in the midst of all this merriment, heard the Pea. No one except for Roscuro.

-n. дунд. in the midst of дунд, хооронд.

-баяр цэнгэл42.distasteful
43.syllable
-In the middle of all that beauty, it immediately became clear that it was an extremely distasteful syllable.

-дургүй хүрмээр,амтгүй
-n. үгийн үе. open (closed) ~ задгай (битүү) үе.


44.curse
-A curse, an insult, a word totally without light.

n. хараал зүхэл. v. хараах, зүхэх, хараал хийх. cursed ['k…:sid] adj. ёрын, заналт.

45.palate
46.broth
47.concoct
48.mere


-And what soup it was! Cook’s love and admiration for the queen and her palate moved the broth that she concocted from the level of mere food to a high art.

-n. 1. тагнай. soft/ hard ~ зөөлөн/ хатуу тагнай. 2. амт.
- n. (хар) шөл.
-v. 1. бэлдэх. хоол хүнс бэлтгэх, ханд бэлдэх 2. бодож олох, зохиох, санаанаасаа зохиох 3. төвлөрүүлэх, өтгөрүүлэх
-нуур,цөөрөм,төдий,рдөө,зөвхөн
49.outdo
-On this particular day, for this particular banquet, Cook had outdone herself.

v. (3rd pers sing pres t -does -did, -done) давах, давж гарах.

50.delicate
51.mingle
52.watercress

-The soup was a masterwork, a delicate mingling of chicken, watercress, and garlic.

-adj. 1. нарийн хийцтэй. 2. нарийн, хэврэг. 3. гоёмсог, чамин, тансаг. 4. нарийн, эмзэг. delicately adv
-v. 1. холих/ холилдох, хутгах/ хутгалдах. 2. ~ with sb/ sth уулзах, цугларах.
-n. усан ногоо53.capacious
-Roscuro, as he surfaced from the bottom of the queen’s capacious bowl,

adj. зайтай, багтаамж сайтай.

54.distract
-“Lovely,” he said, distracted for a moment from the misery of his existence, “delightful.”

v. анхаарал сарниулах. distracted adj. ~ (with/ by sth) будлиу, мунгинаа, уймраа. distractedly adv.

55.utter
56.unsavory
-I must utter a difficult and unsavory truth: Rats are not beautiful creatures.

-adj. үнэхээр, маш, ёстой. You`re an ~ fool! Чи адгийн мал юмаа! v. 1. дуу/ авиа гаргах. 2. хэлэх, дуудах. He did not ~ a word. Тэр нэг ч үг дуугарсангүй/ хэлсэнгүй. utterance [')t…r…ns] n. 1. илэрхийлэл. 2. хэлсэн үг, мэдэгдэл, яриа

-(US unsavory) adj. 1. олиггүй, муу. an ~ reputation нэр хүнд муутай. 2. муухай амт, үнэртэй.
57.nasty
58.beast
-They are, really, rather nasty beasts, particularly if one happens to appear in your bowl of soup with pieces of watercress clinging to his whiskers.

-adj. (-ier, -iest) 1. муухай, эвгүй. a ~ taste муухай амт. 2. хэрцгий, хорон санаатай, ууртай. 3. бузар, жигшүүрт. 4. аюултай, хөнөөлтэй, аминд халтай. 5. айхтар, ноцтой, хүнд.
-n. адгуус, мал, араатан. beastly ['bi:stli] adj. араатны, амьтны, араатан шиг. adv. аймаар, муухай.


59.neigh
60.squeal
-a noise somewhere between the neigh of a horse and the squeal of a pig, a noise that sounded something like this: neiggghhhhiiiinnnnkkkkkk.

-унагалдах
-чахраа


61.thump
-Her royal chair hit the floor with a thump,

-n. 1. хүнд цохилт. 2. лүс/ лүг хийх чимээ. v. 1. хүчтэй цохих, балбах, нүдэх. Someone ~ed on the door. Хүн хаалга нүдэв

62.glare
-He looked back. And he saw that the princess was glaring at him. Her eyes were filled with disgust and anger.

n. 1. нүд гялбам хурц гэрэл. 2. догшин/ ширүүн харц. v. 1. гялбах, гялалзах. 2. цоо ширтэх. 3. ууртай/ ширүүн харах. glaring ['gle…rih] adj. 1. хурц, тод. this ~ light hurts my eyes. эл хурц гэрэл нүд өвтгөж байна. 2. ууртай, ширүүн, догшин (харц). 3. нүдэнд өртсөн, ажиглалгүй өнгөрч боломгүй. a ~ error том алдаа. glaringly adv

63.somehow
64.anyhow
65.anyway

-нэг аргаар,ямар нэгэн аргаар,ямар нэг аргаар

-adv. яагаад ч, ямар нэг аргаар, яаж ийгээд.

-ямар ч болсон66.mend
-There are those hearts, reader, that never mend again once they are broken.

v. 1. нөхөх, сэлбэн засах. 2. эдгэх, илаарших. mend (one's) fences (with sb) эргэж сайндах, эвлэрэх. mend one's ways засрах, хүмүүжих. n. on the mend эдгэх, илаарших.

67.crook
68.lopsided
69.craftsman

-if they do mend, they heal themselves in a crooked and lopsided way, as if sewn together by a careless craftsman.

- n. луйварчин. v. хуруу, өвдгөө тахийлгах/ нугалах.
-adj. өрөөсгөл, явцуу, нэг талыг баримталсан.
-n. дархан. craftsmanship n. дарх, ур.consequence
n. 1. үр дагавар, үр дүн, уршиг. 2. чухал. It is of no ~. Энэ чухал биш.

in consequence of sth улмаас, учраас

Add Cards

You must Login or Register to add cards