cueFlash

Glossary of Cwrs Mynediad 1-5

Start Studying! Add Cards ↓

Created by dannyestone

Sut mae?
How are things/you?
Bore da
Good morning
Prynhawn da
Good afternoon
Noswaith dda
Good evening
Hwyl / Da boch chi
Goodbye
Pwy dych chi?
Who are you?
___ dw i
I'm ____
Braf cwrdd â chi
Nice to meet you
Sut dych chi?
How are you?
Da iawn
Very well
Iawn
Fine
Go lew / Gweddol
OK, Not bad
Wedi blino
tired
Ofnadwy
terrible
Dydd Sul
Sunday
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Gwener
Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Beth yw'ch enw chi?
What's your name?
Gareth dych chi?
Are you Gareth?
Beth yw'ch rhif ffôn chi?
What's your phone number?
Ble dych chi'n byw?
Where do you live?
Dw i'n byw yn...
I live in...
Dw i'n byw ar bwys....
I live near...
Dych chi'n byw yn...?
Do you live in...?
O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?
Where do you come from originally?
Dw i'n dod o...
I come from...
Beth dych chi'n wneud?
What do you do? (for a living)
Athro / Athrawes
Teacher
Mecanic
Mechanic
Gŵr tŷ / Gwraig tŷ
House husband / housewife
Wedi ymddeol
retired
Dw i'n ddi-waith
I'm unemployed

Add Cards

You must Login or Register to add cards