cueFlash

Glossary of Chinese 1 2

Start Studying! Add Cards ↓

1
yi
2
liang
3
san
4
sì
5
wu
6
liù
7
8
9
jĭu
10
shí
100
băi
1000
qiān
10000
wàn
#3
dì sān haò
2nd floor
èr lóu
7 up
qī xĭ
ablility
lì
about, concerning
guān yú
accept
shōu
accountant
kuài jì
actually
qishi
add
jīa
address
dì zhĭ
admission
piào jià
after
yĭ hoù
after finished
wán hòu
after work
xià le bān
afternoon
xià wǔ
again
zaì projected
age
suì
agree
tóng yì
air
qì
airport
jī chăng
all, entire, completely
quán
almond
xìng rén
almond chicken
xìng rén jī pìan
along
yán
along with
Yīqĭ
already
yĭ jīng
also
although
sūi rán
altogether
yí gòng
always
zông shì
always, straight
yì zhí
amazing
jīng rén
American name
yīng wén míng zi
ancient
lăo gǔ
and
hé
angry
shēng qì
annoying
má fán
another one
qĭng zài lái yī ge
anything
shén me dōng xi
anything else
hái yaò bié de ma ?
anytime
súi shí
apartment
gōngyù
appreciation
shăng
approximately
dà yūe
are you OK
nĭ hái hăo ma
arm
shǒu pì
arrange
ān pái
arrive
daò
as far as x concerned
duì x lái shuō
as one likes
suí yì
as soon as
yi....jiù
asap
jìn kuài
ask
ràng, qĭng, wèn
at least
zùi shăo
at most
zùi dūo
at same time
yì biān
at that (future) time
dào shí
at this moment
zhè shíhoù
ATM
zìdòng qǔ kuăn jī
atmosphere
qì fēn
attend, engage act.
shàng
back
bèi
back of
hoù bian
bad
huài
ball
qiú
bank
yíng háng
bar
jiǔ bā
basement
dì xià shì
bath
yù
BBQ spareribs
kăo pái gǔ
be careful
xiăo xīn
be prepared
xīn li zhǔn bèi
be quiet
bĭ zǔi / ān jìng
be right back
wǒ qù qù jiù huí laí
be willing to
yùan yì
beach
hăi tān
beautiful
piào liang
because
yīn weì
become, make, do
zuò
bedroom
shùi fáng, wò shì
beef veg deluxe
niú roù shí jĭn
beer
píjiŭ
before
yǐ qián
before can
cái néng
before that
zaì nà yĭ qián
begin
kāi shǐ
Beijing opera
jīng jù
besides
chú le
best
zùi hăo
better
gèng hăo
between
zài zhōng jiān
beverage
yĭn liào
bike
zì xíng chē
bill please
qĭng jié zhàng (knot+acct)
birthday
shēng- rì
bitter
black
hēi
board / embark
shàng chē
boat
chuán
bok choy
bái cài
book
shū
born
shēng
born in year of
shǔ
both
liăng ge dōu
bottled water
kùang quán shuĭ
bowl
wăn
braised in soy
hóng shāo
bread
miànbāo (wrap/bundle)
break rest
xiū xi
bring
daì laí
brought
dài lái le
brown
zōng
brown nose
pāi mǎpì
building
dà lóu
burn
hóng shāo
bus
gōng gòng qì chē
business card
míng piàn
business trip
chū chāi
busy
máng
but
dàn shì
butter
huáng yóu
buy
măi
by all means
dāng rán kě yi
by the way
dùi le
cabinet
gùi zi
coffee
kāfēi
cake
dàn gāo
California
jiā zhōu
called
jiào
camera
zhào xiàng jī
can you help me
nĭ ke yi bāng wǒ ma?
can, able
xíng
can, know how to
huì
Canada
Jiā ná dà
can't
bù néng
can't say familiar
bùnéng shūo shú xí
Canton
Guăng dōng
car
qì chē
carry / hold
ná
carryout
wài mài
cash
xiàn jīn
genkin
cashew
yāo gǔo
cat
māo
celebrate
qìng zhù
cell phone
shǒu jī
center
zhōng jiān
certainly
xíng - xíng
chair
yĭ zi
change (small money)
líng qián
change/return of $
zhăo qián
change-replace,exch
huàn
character
hàn zi
chart
biăo
cheap
pián yi
check (book)
zhī piào
check /bill
zhàng dān
Chicago
zhī jiā gē
child
hái zi
Chinese
Lăo Zhōng
chocolate
qiăo kè lì
chop sticks
kwaì zi
chow mein
lāo mìan
Citibank
huá qí yín háng
city
chéngshì
class room
jiào shì
classical
gǔ diăn
classmate
tóng xúe
clean
gān jìng
clean, sweep
dă săo
clearly
qīng chu
client
kèhu
close (v)
guān
close eyes
bǐ yān
clothes
yī fu
coast
hăi àn
coincidental
qiăo
Coke
kékóukěle
cola
kě lè
cold
lěng
cold (sick)
găn mào le
colleague
tóng shì
collection
cáng pĭn
color
yán sè
color blind
sè máng
come
lái
come down
xià lái
come in
qĭng jìn
come, go, fine
dào
comfortable
shū fu
company
gōng sī
comparatively
bĭ jiào
completely
wán quán
complexion
liăn sè
comprehend
tīng lì
computer
diàn năo
concert
yīn yùe hùi
confused
hūn
congratulations
gōng xǐ
congratulations, wish you
zhù hè (nĭ)
continue
jì xù
tsuzukeru
contract
qì yūe / hètòng
convenient
fāng biàn
cook
zuò fàn
cookie
bĭng gān
cool
liáng kuài
corner
jiăo
correct
duì ba
cough
ké sòu
could
néng
CPA
hé gé kuài jì shī
credit card
xìn yòng kă
crispy duck
xīang sū yā
crowd
cup
bēi
customer
gù kè
cute
kě ài
damn
tāmāde
dance
tiào
dare
găn
daughter
nǚ ér
day after tomorrow
hòu tiān
day b/4 yesterday
qián tiān
day off
fàng jià
dear
qīn ài
decayed tooth
chóng yá
decide to
júe dìng (feel+settle)
deep
shēn
deep fried
zhá
definitely
yí dìng
deliver
sòng
departed
lí kāi
desk
bàn gōng zhuō

Add Cards

You must Login or Register to add cards