cueFlash

Glossary of Bosnian Citizenship

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Hasan

Koji je glavni zakon zemlje?
Ustav
Šta ustav radi?
Osniva vladu
Definira vladu
Štiti osnovna prava AmerikanacaIdeja o samo-vladi se nalazi u prve 3 riječi u ustavu. Koje su to riječi?
Mi, narod.
Šta je to amandman?
Promjena (na ustav)
Dodatak (na ustav)


Kako mi zovemo prvih deset amandmana ustava?
Zakon o pravu
U prvom amandmanu se kaze “pravo sloboda” u čemu? * Navedi samo jedan (1) odgovor.
a. (Sloboda) Govora
b. (Sloboda) Religije
c. Zasjedanje (vlade)
d. (Sloboda) Štampe
e. Peticija za vladu

Koliko amandmana Konstitucija ima?
Dvadeset sedam (27)
Šta je Deklaracija o Nezavisnosti učinila?
*Proglasila nezavisnost (od Velike Britanije)
*Objavila našu nezavisnost (od Velike Britanije)
*Rekla da su Sjedinjene Američke Države slobodne (od Velike Britanije)Koja su dva prava u Deklaraciji o nezavisnosti?
Život
Sloboda
Ostvarenje srećeŠta je to religijska sloboda?
Možeš da uživaš bilo koju religiju, ili da ne uživas niti jednu religiju
Šta je ekonomski sistem u Americi?
Kapitalistička ekonomija
Trgovačka ekonomija


Šta je “pravilo zakona?”
Svako mora da poštuje zakon
Čelnici moraju ispunjavati zakon
Vlada mora ispunjavati zakon
Niko nije iznad zakona
Navedi jednu granu ili partiju Vlade
Kongres
Zakonodavstvo
Predsjednik
Izvršno vijeće
Tribunal
Sudstvo


Šta spriječava jednu granu vlade da postane mnogo više moćna?
Račun i balans
Razdvojenost od autoriteta


Ko je glavni za Izvršno vijeće?
Predsjednik
Ko pravi federalne zakone?
Kongres
Senat i Kuća (predstavnika)
(Američko ili nacionalno) zakonodavstvoKoja su dva ogranka Američkog Kongresa?
Senat i Kuća (predstavnika)
Koliko ima Američkih Senatora?
Stotinu (100)
Na koliko godina biramo Američkog Senatora?
Šest (6)
Ko je jedan od Senatora u tvojoj državi?
▪ Claire McKaskill
▪ Roy Blunt


Koliko članova Zastupničke Kuće moze glasati?
Četiristotine-trideset-pet. (435)
Na koliko godina biramo US Zastupnike?
Na dvije godine (2)
Imenuj US Zastupnika iz tvoje regije.
▪ Russ Carnahan
Koga US Senator zastupa?
Sve ljude u državama.
Zašto neke države imaju više Predstavnika od drugih?
Zbog veće populacije u toj državi.
Zbog toga što imaju više stanovnika.
Zbog toga što neke države imaju više stanovnika.Na koliko godina biramo Predsjednika?
Na četiri godine. (4
U kom mjesecu biramo Predsjednika?
U Novembru.
Kako je ime sadašnjeg Predsjednika Sjedinjenih Američkih Država?
Barack Obama
Kako je ime sadašnjeg Zamjenika Predsjednika Sjedinjenih Američkih Država?
Joe Biden
Ako Predsjednik ne može više da obavlja svoju dužnost ko postaje Predsjednik?
Zamjenik Predsjednika.
Ako i Predsjednik i Zamjenik ne mogu više da obavljaju svoju dužnost ko postaje Predsjednik?
Govornik Kuće
Ko je glavni komandant oružanih snaga?
Predsjednik.
Ko potpisuje prijedlog zakona da postane zakon?
Predsjednik
Ko moze staviti zabranu na prijedloge zakona?
Predsjednik.
Koja je dužnost Predsjedničkog Kabineta?
Da savjetuje Predsjednika.
Koje su dvije pozicije Kabineta?
Zamjenik Predsjednika
Generalni pravobranitelj
Sekretar za . . .
. . . Agronomiju; Ekonomiju; Odbranu; Obrazovanje; Energiju; Zdravlje i Zdravstvene Usluge; Opštenarodnu odbranu; Stambeno i Urbano razvijanje; Unutrašnje poslove; Državu; Prevoz; Državnu blagajnu; Veteranska pitanja; Zapošljavanje
. Šta je dužnost sudskog odsjeka?
Da ispituje zakone
Da objašnjava zakone
Da rješava parnice
Da odluči ako će se zakon protiviti Konstituciji
Koji je najveći sud u Sjedinjenim Američkim Državama?
Vrhovni sud.
Koliko pravosudnih sudova je u Vrhovnom sudu?
Devet (9)
Ko je glavni zapovjednik prava u Sjedinjenim Američkim Državama?
John Roberts
Unutar naše Konstitucije, neka ovlaštenja pripadaju saveznoj vladi. Koja je jedno ovlastenje savezne vlade?
Da štampa novac
Da proglasi rat
Da osnuje armiju
Da pravi ugovore
Unutar naše Konstitucije, neka ovlaštenja pripadaju državama. Koje je jedno ovlaštenje država?
Da omogući školovanje i obrazovanje
Da omogući zaštitu (policiju)
Da omogući sigurnost (vatrogasci)
Da izdaju vozčcke dozvole
Da dozvole upotrebu zemljšsta i podjelu na zone

Ko je Guverner tvoje države?
Jay Nixon
Koji je glavni grad tvoje države?
Jefferson City
Koje su dvije glavne političke partije u Sjedinjenim Američkim Državama?
Demokratska i Republikanska
Koja je Predjednička politička partija trenutno?
Demokratska (partija)
Kako se zove Govornik Kuće Predstavnika trenutno?
(John) Boehner
Postoje 4 amandmana u Konstituciji o tome ko može glasati. Objasni jedan od njih.
Državljanin star osamnaest (18) godina ili stariji (može glasati)
Ne treba da platiš da glasaš (glasačke taxe)
Svaki državljanin može glasati (muškarci i žene mogu glasati)
Muškarac državljanin bilo koje rase (može glasati)
Koja je jedna obaveza da važi samo za državljane Sjedinjenih Američkih Država?
Da obavlja dužnost porotnika
Da glasa


Imenuj jedno pravo samo za državljanje Sjedinjenih Američkih Država?
Da mogu da glasaju u državnim izborima
Da mogu da se kandiduju za položaj u državnoj kancelariji


Koja su dva prava sviju koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama?
Sloboda govora
Sloboda religije
Sloboda izražavanja
Sloboda zasjedanja
Sloboda da se podnese zahtjev Vladi
Sloboda da se služi religija
Pravo nošenja oružjaPrema kome mi pokazujemo lojalnost kad kažemo Obećanje za vjernost?
Prema Sjedinjenim Državama
Prema Zastavi


Koje je jedno obecanje koje ti dajes kad postajes drzavljanin Sjedinjenih Američkih Država?
Odričes se lojalnosti za druge države
Branićeš Konstituciju i zakone Sjedinjenih Amerčckih Država
Postovaćeš zakone Sjedinjenih Američkih Država
Služićeš u Američkoj vojski (ako bude potrebno)
Služićeš (raditi važan posao za njih) za Državu
Bićeš lojalan Sjedinjenim Amerčckim Državama


Koliko državljani Amerike treba da budu stari da mogu glasati za Predsjednika?
Osamnaest godina (18)
Koja su dva načina da Amerikanac može da ucestvuje u demokraciji?
Da glasaš
Da pristupiš nekoj politickoj partiji
Da pomogneš u kampanji
Da pristupiš zajednici
Da daš svoje mišljenje izabranom državniku
Da možeš zvati Senatora ili Predstavnika
Da možeš pisati novinama
Da se možeš kandidovati za Ured
Da možeš slobodno podžavati neku odluku ili biti protiv

Koji je zadnji dan kad možes poslati povrat taxe?
April 15
Kada se svi muškarci moraju prijaviti za rezervu?
Kad napune osamnaest godina (18)
Koji je jedan razlog zašto su kolonisti došli u Ameriku?
Sloboda
Politčka sloboda
Sloboda religije
Ekonomske mogućnosti
Da obavljaš svoju religiju
Da izbjegneš progon


Ko je živio u Americi prije dolaska Evropljana?
Američki indijanci
Domoroci


Koja grupa ljudi je dovođena u Ameriku da se proda kao roblje?
Afrikanci
Ljudi iz Afrike


Zašto su se kolonisti borili protiv Britanaca?
Zbog visokih taksi ( takse bez predstavljanja)
Zbog Britanske vojske koja je ostajala u njihovim kućama (na noćenju i gozbama)
Zato što nisu imali svoju VladuKo je napisao Proglas o nezavisnosti?
(Thomas) Jefferson
Kada je usvojen Proglas o nezavisnosti?
Jula 4-tog, 1776
Navedi tri (3) od 13 prvobitnih država.
New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia
Šta se desilo na Ustavnom Sporazumu?
Napisan je Ustav.
Očevi osnivaca su napisali Ustav.


Kada je Ustav napisan?
1787
“Federalist” novine su podržavale dio Američkog Ustava. Imenuj jednog od pisaca.
(James) Madison
(Alexander) Hamilton
(John) Jay
Publius
Odaberi samo jedan odgovor – po čemu je Benajmin Franklin bio poznat?
Bio je Američki diplomata.
Najstariji član Ustavnog sporazuma
Prvi nadzornik pošte Sjedinjenih Amerčckih DržavaKo je “Otac naše domovine”?
George Washington
Ko je bio prvi predsjednik?
(George) Washington
Koju teritoriju su Sjedinjenje Americke drzave kupile od Francuske 1803 godine?
Luizijana teritorija
Luizijana


Imenuj jedan rat u kojem se Sjedinjene Američke države učestvovale u 1800-tim?
Rat iz 1812-te
Meksičko-Američki rat
Civilni rat
Špansko-Američki rat
Kako se je zvao rat izmedju Sjeverne i Juzne Amerike?
Civilni rat
Rat izmedju država


Imenuj jedan problem koji je doveo do civilnog rata?
Robstvo
Ekonomski razlozi
Prava državaImenuj jednu važnu stvar sto je Abraham Lincoln uradio?
Oslobodio robove
Sačuvao (ili obnovio) Uniju
Vodio Sjedinjenje Amerčcke Države kroz Civilni ratČemu je Objava o oslobađanju doprinijela?
Oslobođenje robova
Oslobođenje robova u konfederaciji
Oslobođenje robova u konfederacijskim državama
Oslobođenje robova u više sjevernih država
Po čemu je Susan B. Antony poznata?
Borila se za ženska prava
Borila se za civilna prava


Imenuj jedan rat u kojem su Američke Države učestvovale u 1900-im.*
Prvi svjetski rat
Drugi svjetski rat
Koreanski rat
Vijetnamski rat
(Persijski) Zaljevski rat

Ko je bio predsjednik Amerike u toku Drugog svjetskog rata?
(Woodrow) Willson
Ko je bio predsjednik u toku Velike depresije iz Drugog svjetskog rata?
(Franklin) Roosevelt
Sa kojim zemljama se Amerika borila u toku II svjetskog rata?
Sa Japanom, Njemačkom i Italijom.
Prije nego je postao predsjednik, Eisenhower je bio general. U kojem je ratu učestvovao?
U drugom svjetskom ratu.
U toku hladnog rata sta je najviše zabrinjavalo Ameriku?
Komunizam
Koji pokret je pokušao da okonča rasnu diskriminaciju?
Prava civila (pokret)
Po čemu je Martin Luter King Mladji bio poznat?
Borio se za civilna prava
Zauzimao se za jednakost svih Amerikanaca


Šta se je dogodilo 11-tog Septembra 2001 u Sjedinjenim Američkim Državama?
Teroristički napad na Sjedinjene Američke Države
Imenuj jedno Indijansko pleme u Americi.
Cherokee, Chippewa
Imenuj jednu od 2 najduže rijeke u Americi
Misuri (rijeka)
Misisipi (rijeka)


Koji okean je na zapadnoj obali Amerike?
Pacifik (okean)
Koji okean je na istočnoj obali Amerike?
Atlantik (okean)
Imenuj jednu Američku teritoriju.
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam
Imenuj jednu državu da graniči sa Kanadom.
Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska
Imenuj jednu državu da graniči sa Meksikom.
California, Arizona, New Mexico, Texas
Koji je glavni grad Amerike?
Washington DC
Gdje se nalazi Kip Slobode?
New York (Harbor)
Liberty Island


Zašto zastava ima 13 pruga?
Svaka pruga predstavlja jednu od 13 prvobitnih država
Zato što je bilo 13 originalnih kolonija


Zašto zastava ima 50 zvjezdica?
Svaka zvjezdica za jednu državu
Svaka zvjezdica predstavlja jednu državu
Zato što ima 50 državaKako se zove nacionalna himna?
The Star-Spangled Banner
Kada slavimo Dan nezavisnosti?
4-tog Jula
Imenuj dva (2)_ nacionalna praznika u Americi?
New Year’s Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents’ Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, Christmas

Add Cards

You must Login or Register to add cards